ความผันแปรของทีวีไทย

วิวัฒนาการทีวีของไทยที่เชื่อมกรุงเทพฯเข้ากับชุมชนในต่างจังหวัดในกระบวนการ ที่เรียกว่าNationalization ในช่วงเวลาเพียง 15 ปีเท่านั้น ทำให้ทีวีมีอิทธิพลต่อสังคมมากขึ้นๆ

 บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ของตระกูลรัตนรักษ์ ได้สัญญาบริหารในนาม”ช่อง7 สี”  จากกองทัพบก  เปิดอย่างเป็นทางการในปลาย พ.ศ. 2510  ขณะที่บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ของตระกูลมาลีนนท์ได้สัญญาร่วมดำเนินงานทีวีสีช่อง 3 จากบริษัทไทยโทรทัศน์(ต่อมายกเลิก โอนมาเป็นของอสมท.) หลังช่อง 7 สีประมาณ 6 เดือน ในเดือนมีนาคม 2511 แต่กว่าจะดำเนินงานแพร่ภาพก็ล่วงมา 2 ปีเต็มในปลายเดือนมีนาคม 2513นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของทีวีไทย ภายใต้การบริหารของเอกชน ที่ต่อมากลายเป็นโมเดลธุรกิจทีวีในไทย

 ทีวีสองช่องสำคัญของประวัติทีวีไทย เริ่มแพร่ภาพในเขตเมืองหลวงเท่านั้น พัฒนาการที่สำคัญเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมาที่ช่อง 7 สี เริ่มสร้างสถานนีเครือข่ายในต่างจังหวัด และในปี 2522 เริ่มใช้ดาวเทียมถ่ายทอด เชื่อมเครือข่ายทั่วประเทศซึ่งเป็นจุดสำคัญของยุทธศาสตร์ธุรกิจ ทำให้ช่อง 7 สีก้าวไปไกลกว่าทีวีช่องอื่นๆ  จนกลายเป็นปัจจัยสำคัญในปัจจุบันในฐานะผู้นำทีวี ที่มีผู้ชมรายการมากที่สุด เป็นฐานที่มาซึ่งรายได้จากโฆษณาแจ้งความสินค้าที่มากที่สุดต่อเนื่องนับสิบปี

 ที่สุดแล้วทีวีไทยทุกช่องเริ่มพัฒนาเครือข่ายทั่วประเทศที่ทำให้ความเสียเปรียบได้เปรียบลดลงอย่างเห็นได้ชัดในราวปี 2531-2533  อันเป็นช่วงเบิกร่องและนำไปสู่เศรษฐกิจไทยที่พองโตอย่างมากในเวลาต่อมา

 จากนี้โครงสร้างความหลากหลายของชุมชนหัวเมืองต่างๆของไทยลดลง  ในช่วง 20 ปีมานี้ไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาจากหัวเมืองแล้วเติบโตขึ้นในระดับชาติแม้แต่รายเดียว  ขณะเดียวกับเครือข่ายธุรกิจของธุรกิจระดับชาติแผร่ขยายออกสู่ต่างจังหวัดอย่างขนานใหญ่   

  เช่นเดียวกับสินค้า ผู้ผลิตสินค้าคอนซูเมอร์ จากฐานในกรุงเทพฯได้ใช้ทีวี สร้างแบรนด์อย่างเข้มแข็ง  พร้อมๆกับการทำลายสินค้าท้องถิ่นที่พยายามเกิดขึ้นในช่วงหนึ่ง โดยอาศัยอิทธิพลจากวิทยุ ซึ่งถือเป็นสื่อระดับท้องถิ่นแต่ไหนแต่ไรมา

 ทีวีกลายเป็นเครือข่ายทรงพลังของสินค้าที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ที่ถูกถ่ายทอดมาจาก Globalizationด้วย เป็นการเชื่อมโยงไปถึงฐานรากของชุมชนไทยเลยทีเดียว  การลงทุนดำเนินธุรกิจยุคใหม่ของธุรกิจระดับโลกในระดับท้องถิ่นในเมืองไทยมีต้นทุนที่ถูกลง  และเจาะตลาดได้ง่ายขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

 อิทธิพลของทีวีก้าวต่อไปไม่หยุด พัฒนาควบคู่ไปกับระบบสื่อสารของไทยซึ่งถูกแรงกระตุ้นอย่างมากในช่วง10 ปีมานี้ ให้สร้างเครือข่ายระดับประเทศ ด้วยการลงทุนเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในการสร้างระบบสาธารณูปโภคของสังคมไทย(แม้ว่ารัฐจะได้ผลประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงทั้งหมดก็ตาม)

 ด้วยความเชื่อมั่นมากเกินไปของผู้คนที่มีผลประโยชน์ร่วมกับทีวี  ที่ว่า ทีวีกำลังกลายเป็นสื่อที่สร้างระบบควบคุมความรูสึกนึกคิด วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมมากขึ้น  พวกเขาจึงพยายามปรับ โครงสร้างเนื้อหาสาระทีวีไทย อย่างมากมาย ด้วยแรงบันดาลใจทางธุรกิจมากขึ้นๆ  บ่อยครั้ง ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิงกับ โฆษณาสินค้า ของทีวีไทย จะมีโมเดลที่ผสมกลมกลืน และขัดแย้งกันมากมาย  ผู้บริโภคจำเป็นต้องมีความรู้และปัญญาเพื่อความเข้าใจ และตีความมากขึ้น

 ผมเชื่อว่าความมั่นใจและแนวทางนี้   กำลังบั่นทอนอิทธิพลทีวีลง ไม่นานจากนี้

MAKETEER ฉบับที่ 34 ธันวาคม 2545

About these ads

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,110 other followers