Archive for the ‘-ผู้จัดการรายวัน’ Category

ภูษณ ปรีย์มาโนช

                                                     (1)

ทฤษฎีว่าด้วย”สายสัมพันธ์”ของวงการธุรกิจ กับ ความสำเร็จทางธุรกิจ อย่างหยาบๆ ที่ถูกอรรถาธิบายเรื่องต่างๆในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บางครั้ง เป็นสิ่งไม่แฟร์สำหรับคนหลายคน

 คนๆหนึ่งนั้นคือ ภูษณ ปรีย์มาโนช  ซึ่งผู้คนในสังคม อยากจะรู้จักเขามาก ในเวลานี้ อ่านเพิ่มเติม

ธนาคารไทยพาณิชย์(1)หัวเลี้ยวหัวต่อ

               ธนาคารไทยพาณิชย์ ในวันนี้ จะต้องมองย้อนไปในอดีตอย่างจริงจัง อดีตที่มีการต่อสู้ เพื่อดำรงอยู่อย่างเข็มข้นตลอดเวลาในยุคอาณานิคมยุคเก่า อ่านเพิ่มเติม

ธนาคารไทยพาณิชย์(2)สร้างเครือข่ายธุรกิจ

             ในปี2530เป็นต้นมา โมเดลการขยายตัวของธนาคารไทยพาณิชย์ มิได้จำกัดอยู่ที่บทบาทของธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียว  นักบริหารคนหนุ่มไฟแรง มองธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเครือข่ายที่สร้างอาณาจักรธุรกิจขึ้นแวดล้อม ตามโมเดลของการเจริญเติบโตของธนาคารไทยในช่วงปี2500-2520 โดยเฉพาะธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย อ่านเพิ่มเติม

ธนาคารไทยพาณิชย์ (3)ความผันแปรที่สยามทีวี

           เมื่อถูกถามว่า การเกิดขึ้นของกลุ่มสยามทีวีฯเป็นความคิดของสำนักงานทรัพย์สินฯ หรือธนาคารไทยพาณิชย์   ดร.โอฬาร ไชยประวัติ    กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ขณะนั้น(วันที่ 5 ตุลาคม 2541) บอกผมว่า เป็นความคิดที่เห็นร่วมกัน อ่านเพิ่มเติม

ไทยพาณิชย์ยุคใหม่(1)จากประจิตร-ธารินทร์ถึงโอฬาร

                 ธนาคารไทยพาณิชย์ กิจการธนาคารเก่าแก่ที่สุดของสังคมไทย มีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นใหญ่  ผ่านยุคใหม่มาแล้ว  26ปี  ในช่วงการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจไทย อ่านเพิ่มเติม

ไทยพาณิชย์ยุคใหม่(2)บทบาทตระกูลกฤษณามะระ

            ชฎา วัฒนศิริธรรม ผู้จะก้าวขึ้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเก่าแก่ที่สุดของไทย มีความสัมพันธ์กับธนาคารแห่งนี้อย่างลึกซึ้งมากกว่าที่คิด ไม่เพียงเพราะเธอ เข้ามาอยู่ในยุคใหม่ เพียงที่หลังประจิตร ยศสุนทร 2ปี  ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์1ปี  โดยที่เธอทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์มาแล้ว 24ปีก่อนจะเป็นผู้จัดการใหญ่ ทีเดียวเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม

ไทยพาณิชย์ยุคใหม่(3)ชฎา วัฒนศิริธรรม

                การเปลี่ยนแปลงการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ครั้งล่าสุด มีความหมายมากกว่าทุกครั้ง อ่านเพิ่มเติม

จิม ทอมป์สัน

จิม ทอมป์สัน เป็นสัญญาลักษณ์”ไหมไทย” ชื่อของเขากลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีค่า GOODWILL สูง ภายหลังหายตัวลึกลับไปในป่ามาเลเซีย กำลังจะเป็นโมเดลธุรกิจที่ได้รับความสนใจในยามนี้ อ่านเพิ่มเติม

ว่าด้วยอินเตอร์เน็ต

สังคมอินเตอร์เน็ต เป็นสังคมอุดมคติแห่งใหม่ที่กำลังขยายตัวในโลกอย่างไม่หยุดยั้ง  อันเนื่องมาจากแรงขับที่สำคัญ จะมาจากธุรกิจ ที่ทุ่มเททรัพยากรต่างๆอย่างมากมายมหาศาลลงไป เพื่อสร้างเครือข่ายนี้ซึ่งกำลังเป็นสังคมที่เอกลักษณ์ของตนเอง         

เสรีภาพ   เป็นครั้งแรกในโลกที่ผู้คนในสังคมไม่ว่าเชื้อชาติใด สามารถติดต่อกันอย่างรวดเร็วและทั่วถึงอย่างกว้างขวางอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  เป็นการติดต่อสื่อสารข้ามความเป็นชาติ  ความเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางภูมิศาสตร์ มุมมองหนึ่งเป็นการสร้างสังคมใหม่ที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ความรู้ วัฒนธรรม โนว์ฮาวอย่างมีประสิทธิภาพ ในแง่พัฒนาการของมนุษยชาติ ถือเป็นความก้าวหน้า   อ่านเพิ่มเติม

NATIONAL NEWSPAPER (3)

National Newspaper เป็นทางออกของธุรกิจหนังสือพิมพ์ที่สำคัญมากในยุคนี้   ไม่เพียงมีความหมายทางอุดมคติ ซึ่งผมอรรถาธิบายมาแล้ว 2 ตอนเท่านั้น ในแง่ธุรกิจ ก็ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหม่ในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพ              

มันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงาน และลดต้นทุนการผลิตทั้งระยะสั้นและยาว ซึ่งถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอุตสาหกรรมนี้เลยทีเดียว     พลังของข่าวสารจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เมื่อสามารถกระจายไปในจุดต่างๆ ในขอบเขตทั่วประเทศในเวลาเดียวกัน พลังของข่าวอันเกิดจากการสร้างโอกาสเท่าเทียมในการรับรู้ของผู้คนในสังคม มีคุณค่ามากกว่าความพยายามในการเพิ่มยอดพิมพ์ ยอดผู้อ่าน ในแนวคิดแบบเก่าๆ

อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,107 other followers