ทิศทางและบทสรุป

หมายเหตุ –ช่วงปลายปี2559 ต่อต้นปี2560   ถือโอกาสสรุปประเด็นสำคัญๆ

Read more »

Advertisements

ปาร์กนายเลิศ: จาก“โรงแรม” สู่“โรงพยาบาล”

 

กรณีขายโรงแรมปาร์กนายเลิศ ดูเป็นเรื่องน่าสนใจ  ชวนให้ตีความยิ่งนัก

Read more »

ปตท.กับธุรกิจโรงแรม

กรณีปตท. จะดำเนินธุรกิจโรงแรม  ดูเป็นเรื่องสลักสำคัญ

Read more »

สื่อยุคเปลี่ยนผ่าน

 

ไม่น่าเชื่อว่า สื่อดั้งเดิมต้องเผชิญความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ยังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความผันแปร มาจนถึงปัจจุบันเกือบๆ สองทศวรรษแล้ว

Read more »

ผลพวงBig C

 

 

ดีลใหญ่ กรณีขายกิจการในเครือข่ายค้าปลีกBig Cไทยและเวียดนาม เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ธุรกิจใหญ่ไทย ทีซีซี กับ เซ็นทรัล ในทำนอง“สองคน ยลตามช่อง”

Read more »

ล่าสุด-กรณี Big C

7 กุมภาพันธ์2559—-Disposal of Casino’s stake in Big C Thailand for € 3.1 billion  http://www.groupe-casino.fr/en/communique/disposal-of-casinos-stake-in-big-c-thailand-for-e-3-1-billion/

8 กุมภาพันธ์ 2559 –แจ้งการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  http://ir.listedcompany.com/tracker.pl?type=6&id=509099

Big C

(1 )

ภาพใหญ่ธุรกิจค้าปลีก   ความเคลื่อนไหวอันคึกคัก สร้างแรงกระเพื่อมสังคมธุรกิจไทยมากที่สุด   มักมาจากผู้เล่น(Player) ยักษ์ใหญ่ Read more »

ทีซีซี แลนด์ รีเทล

เรื่องราวเจริญ สิริวัฒนภักดี  กับธุรกิจค้าปลีก  เริ่มต้นอย่างง่ายๆ ไปสู่มิติธุรกิจซับซ้อน บางชิ้นส่วนเชื่อมโยงกับ  สายสัมพันธ์ หรือ  ความเชื่อ-แรงบันดาลใจ 

Read more »

Super regional mall  

ธุรกิจค้าปลีกพัฒนาอย่างมากมาย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โมเดลธุรกิจใหม่ๆปรากฏขึ้นอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองหลวงและปริมณฑล
Read more »

คอมมูนิตี้มอลล์

(1)

ธุรกิจค้าปลีก พัฒนาและปรับเปลี่ยนโมเดลครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อวิกฤติการณ์ปี2540 ด้วยการปรากฏผู้เล่น“หน้าใหม่” Read more »