ลูกจ้างหมายเลขหนึ่ง

 บทนำ INFORMATION ARCHITECT

หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้วางแผง  ทำขึ้นแจกมิตรและผู้คนรู้จักมักคุ้น  เนื่องในวาระเกษียณตัวเองจาก ”ผู้จัดการ”หลังจากทำงานมาครบ 22ปี และกิจการส่วนตัวได้ก้าวขึ้นปีที่ 2  เมื่อไม่นานมานี้Cover_BL

แม้ว่าผมจะทำงานใน “ผู้จัดการ”มาถึง 20ปี หลังจาก “ผู้จัดการ”นิตยสารรายเดือนเล่มเล็กเกิดขึ้นก่อนหน้าประมาณ 2ปี  วันนี้คงมีพนักงานรุ่นนั้นเหลืออยู่ไม่เกิน 3 คน จะว่าไปแล้วบทบาทของผมในผู้จัดการที่มีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรในเชิงยุทธ์ศาสตร์อย่างต่อเนืองนั้น อาจจะเรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็น  “ลูกจ้างหมายเลข1”

แม้ว่าผมได้ทำงานในกองบรรณาธิการอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีผลงานในการเขียนอย่างมากมาย โดยเฉพาะงานเขียนที่มีชื่อของตนเองอ้างอิงอยู่ประมาณ1000ชิ้นมากที่สุดใน “ผู้จัดการ”และมากที่สุดในวงการหนังสือพิมพ์ธุรกิจ

แม้ว่าผมทำงานด้านบริหาร มีส่วนสำคัญขั้นตอนในการพัฒนา “ผู้จัดการ” เป็นคนเดียวที่เป็นทั้งบรรณาธิการ “ผู้จัดการรายเดือน”  “ผู้จัดการรายสัปดาห์”  “ผู้จัดการรายวัน” ซึ่งเป็นยุครุ่งโรจน์ที่สุ ดและถือเป็นBENCHMARK ไปแล้ว จะด้วยความสามารถหรือโชคช่วยก็ตามที   รวมทั้งการบุกเบิกสร้างระบบบริหารกองบรรณาธิการ จากโครงสร้างความคิดถึงระบบงาน

___________________________________________________________________________

content

preface -ลูกจ้างหมายเลขหนึ่ง

Fundamental –Lesson learned,USA today,TheFinnacial Times, ดูงานม   ,ข่าวเจาะ  , บัญญัติสี่ประการ , มุมมองระดับโลก

National newspaper  —ศูนย์ข่าวภูมิภาค,Digitalization

Editorial system —   News monitoring system, Manager news network

Information services  –Database house,Integration model, Internet technology,Finacial information provider

New magazine — นิตยสารผู้จัดการใหม่  , positioning

6  eCoporate archive

Appendix

อ่านหนังสือพิมพ์แล้วย้อนมองสังคม  และธุรกิจ

NATIONAL NEWSPAPER (1)          NATIONAL NEWSPAPER (2)     NATIONAL NEWSPAPER (3)

INFORMATION COST          ว่าด้วยอินเตอร์เน็ต          INTRANET  กับการปรับองค์กร

10ปีหนังสือพิมพ์ไทย    ทศวรรษแห่งความสับสนทางอุดมคติ

สนธิ ลิ้มทองกุล               พันศักดิ์  วิญญรัตน์

__________________________________________________________________________

โดยเฉพาะการสร้างระบบเครือข่ายข่าว ซึ่งวันนี้ยังอยู่ในห้องทดลองอย่างยาวนานอยู่ก็ตาม รวมไปถึงเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบริการข้อมูลผู้จัดการ บุกเบิกบริการระบบข้อมูลออนไลน์ให้เกิดขึ้นครั้งแรกใน “ผู้จัดการ” โดยเฉพาะการบุกเบิกระบบข้อมูลออนไลน์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ทแห่งแรกในเมืองไทยด้วย  หลังจากการสะสมข้อมูลอย่างไร้ทิศทางมาก่อนหน้านั้นถึง5ปีเต็ม

แม้ว่าในยุคล่าสุด ผมนำความรู้ตกผลึกมาฟื้นฟูนิตยสารผู้จัดการ สื่อสิ่งพิมพ์ฉบับแรกของกลุ่มผู้จัดการให้มีบุคลิกเฉพาะสอดคล้องกับยุคสมัย  เป็นการดีไซน์นิตยสารจากสื่อเก่า จากความคิดที่ผสมผสานและทันสมัยด้วยการใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุด เชื่อมเข้าสู่ยุคใหม่ ถือเป็นโมเดลของความผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์กับอินเทอร์เน็ต

ผมก็ถือว่า เพียงทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะลูกจ้างหรือเรียกให้รู้สึกดีขึ้นว่าเป็นมืออาชีพคนหนึ่ง  ไม่ถือว่าเป็นผลงานหรือสิ่งอ้างอิงที่ยิ่งใหญ่  ที่สำคัญถือเป็น”แรงบันดาลใจ” ในการสร้างสรรค์ มีค่าต่อตนเองเสมอ

ก่อนหน้าที่ผมตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้  ในช่วง20ปีใน “ผู้จัดการ”งานของผมมี2มิติ  มิติแรก ผมมีความใฝ่ฝันและตั้งใจอย่างมากซึ่งต้องยอมรับว่า บางครั้งเกิดขึ้นจากแรงบีบคั้นของการทำงานด้วย ในความพยายามสร้างสรรค์และผลักดันแนวทางใหม่ๆให้เกิดขึ้นในวงการหนังสือพิมพ์ไทย  จากความเข้าใจและเชื่อมั่นความเป็นอุตสาหกรรมของระบบผสมกับความเป็นช่าง(Craftsmanship)ของบุคคล เพื่อวางรากฐานที่ยั่งยืน ต่อเนื่องของสื่อยุคใหม่  สามารถตอบสนองสังคมในยุคหน้าได้    ในที่สุดแล้ว ผมได้ข้อสรุปว่า เมื่อพ้นจากหน้าที่แล้ว ไม่ควรตั้งความหวังใดๆ

อีกมิติหนึ่ง บังเอิญผมะเขียนหนังสือโดยมีคอลัมน์ของตนเองมายาวนาน ตั้งแต่”ผู้จัดการรายสัปดาห์  “จนถึงคอลัมน์ที่ผู้คนอ่านกันทุกวันติดต่อกัน4ปีเต็ม “หมายเหตุธุรกิจ”ใน “ผู้จัดการรายวัน”  และล่าสุดใน “นิตยสารผู้จัดการ” ผมมาค้นพบภายหลังและเข้าใจได้ว่า นี่คือสิ่งที่เกิดอย่างบังเอิญที่มีค่า เป็นแก่นสารสาระของผมที่เหลืออยู่  กลายเป็นพลังของชีวิตมืออาชีพที่ไม่ขาดหายจนทุกวันนี้

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ผมสามารถแสวงหาโอกาสทำงานตามความคิดของตนเองได้เสมอ แม้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นบ้างยาวบ้างหลายๆช่วงก็ตาม  ผมก็สามารถเลือกไม่ทำตามความคิดคนอื่นที่ขัดกับตนเองได้เสมอ  ผมว่านี่คือโชคอย่างหนึ่งของมืออาชีพ

มาอีกระยะหนึ่งเมื่อกิจการ “ผู้จัดการ”เปลี่ยนแปลงไปมาก เป็นกิจการที่ผู้คนสนใจเนื่องจากมีสีสันแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สุดในวงการก็ว่าได้  ดังนั้นงานมิติแรกที่ผมเคยคิดว่าไม่มีค่านั้น หากนำมาเล่าสู่คนในวงการหรือผู้สนใจ   น่าจะเป็นประโยชน์และคงไม่สูญเปล่า เนื่องจากช่วงนั้นในอาชีพของผมถือเป็นภาพสะท้อนพัฒนาของวงการสื่อธุรกิจ เป็นวงจร จากจุดเริ่มต้น สู่ภาวะรุ่งโรจน์ตามภาวะสังคมเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูเป็นฟองสบู่ที่พูดๆกัน  จนถึงภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง  แล้วก็กลับมาสู่ยุคฟื้นฟูใหม่

ผู้อ่านต้องยอมรับ หลักการเบื้องต้นไว้ก่อนว่า เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ ย่อมตั้งอยู่บนสมมุติฐาน ข้อจำกัดของ  ข้อมูล  ความรู้ความเข้าใจ ความจริงใจ ความเป็นธรรมที่คนชอบอ้างถึง หรือเรียกว่าเป็นไปตามข้อจำกัดความเป็นมืออาชีพหรืออคติของผมเอง

ถึงกระนั้นผมย่อมมีสิทธิ์อย่างชอบธรรมในการเขียนเรื่องราวนี้ขึ้นมา ในฐานะมืออาชีพคนหนึ่งที่ผมรักษาไว้อย่างดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ  /เมษายน 2548

 update

ตั้งแต่ต้นปี 2547       ศึกษาวางแผนและออกแบบทำนิตยสารPositioning

มิถุนายน  2548        Positioning วางแผงฉบับแรก   ในรายทีวีช่อง11 news1 ผมให้สัมภาษณ์ในการเปิดตัวPositioning ว่าจะขอทำหน้าที่ในฐานะบรรณาธิการPositioning เป็นตำแหน่งสุดท้ายในฐานะบรรณาธิการของกลุ่มผู้จัดการ

ต้นปี  2549    ขอลาออกจากตำแหน่งบรรณาธิการนิตยสารผู้จัดการและ Positioning  โดยยังเป็นที่ปรึกษาเฉพาะนิตยสารผู้จัดการ

2549       เริ่มวางรากฐานในการสร้างกิจการส่วนตัว  รับงานทั้งลักษณะเป็นชิ้น เขียนประวัติบุคคล องค์กร และลักษณะเป็นโครงการ   ว่าด้วยศึกษา วิจัย จัดระบบข้อมูล   ที่ปรึกษาจัดทำEventหอจดหมายเหตุบริษัท ฯลฯ

2550       ตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการศึกษา วิจัย และจัดการข้อมูล

ต้นปี 2551   พ้นตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

กลางปี 2553  คอลัมนิสต์ประจำ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์  คอลัมน์ “วิรัตน์ แสงทองคำ”

ต้นปี 2554  คอลัมนสต์ประจำ หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ  คอลัมน์ “เรื่องราวและความคิด”

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s