Archive for พฤษภาคม, 2010|Monthly archive page

ธนาคารพาณิชย์ไทยปัจจุบัน

(ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  http://www.bangkokbank.com 

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  http://www.ktb.co.th 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  http://www.krungsri.com  อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

กรณี ธนาคารมหานคร

2477ธนาคารตันเปงชุน ก่อตั้ง_____2503เปลี่ยนมือการบริหารครั้งแรก พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพัฒนา______2520 ทางการและสมาคมธนาคารไทยเข้าช่วยกอบกู้กิจการ เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น ธนาคารมหานคร_________2530เปลี่ยนมือไปสู่กลุ่มเจริญ สิริวัฒนภักด________________ 2541 ถูกปิดกิจการ โดยโอนสินทรัพย์ไปรวมธนาคารกรุงไทย อ่านเพิ่มเติม

ธนาคารกรุงเทพ(2)

ธนาคารแห่งนี้คงบุคลิกที่น่าสนใจ แตกต่างจากธนาคารอื่นๆอย่างชัดเจน มีความพยายามผสมผสาน และสร้างความต่อเนื่องจากยุคที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้ว ผ่านผู้บริหารสามรุ่นถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ “สายสัมพันธ์”และ “คุณค่า”ของบุคคล ในโครงสร้างที่เชื่อว่าจะนำพาไปสู่ยุคใหม่ที่ท้าทายมากกว่าเดิม อ่านเพิ่มเติม

สินค้าท้องถิ่น

ตลาดริมถนนมิตรภาพ มีสินค้าที่น่าสนใจชนิดหนึ่ง

เป็นความพยายามสร้างคุณค่าท้องถิ่น สร้าางแบรนด์   เหล้าอุข้าวกล้องตรา“บักหำน้อย”

ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชน อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ดูรายละเอียดใน เขาใหญ่มุมมองใหม่

ธนาคารกรุงเทพ(1)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอันดับหนึ่งของไทยได้แสดงบทบาทผู้นำอีกครั้งหนึ่ง ว่าด้วยยุทธ์ศาสตร์ภูมิภาค สะท้อนความเข้าใจสถานการณ์อย่างลึกซึ้ง คงไม่เกี่ยวข้องความผันแปรของสังคมไทยในเวลานี้มากนัก หากเป็นสัญลักษณ์ความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักของบรรดาธนาคารภูมิภาค อ่านเพิ่มเติม

สินเอเชีย

สินเอเซีย  มีความสัมพันธ์กับยุทธ์ศาสตร์การปรับตัวครั้งสำคัญๆ ของธนาคารกรุงเทพและ ชาตรี โสภณพนิชเสมอในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม