Archive for มิถุนายน, 2011|Monthly archive page

อำนาจเก่าล่มสลาย(2)

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

อำนาจเก่าล่มสลาย(1)

อ่านเพิ่มเติม

ตันไม่ตัน

ตัน ภาสกรนที ได้สร้างคุณค่า”ของตนเองมากกว่า ความสำเร็จในธุรกิจหนึ่งในช่วงเวลาอันสั้น จึงมีความมั่นใจอย่างมากในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจอันคุ้นเคยนั้นอีกครั้ง แม้ต่างกรรมต่างวาระ วิถีและวงจรเช่นนี้สะท้อนภาพกว้างอย่างน่าสนใจ อ่านเพิ่มเติม

เอสซี แอสเสท

บริษัทนี้ผู้คนกำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษมากขึ้น  ด้วยความเชื่อมโยงกับปาร์ตี่ลิสต์อันดับหนึ่งของพรรคการเมืองใหญ่ ในฐานะคาดกันว่าคู่แข่งคนสำคัญ จะเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนต่อไป   อ่านเพิ่มเติม