Archive for กรกฎาคม, 2011|Monthly archive page

โฉมหน้าผู้บุกรุก(2)

อาจจะถือเป็นครั้งสำคัญธุรกิจไทยมีความกล้าหาญอย่างมาก ในการก้าวเข้าสู้โลกยุคใหม่ โดยออกจากเปลือกหอย ด้วยพยายาม ศึกษาบทเรียน พยายามประยุกต์ครั้งใหญ่  หากมองในมุมนี้   “ผู้มาใหม่” เหล่านี้ ได้สร้างแรงบันดาลใจและมาตรฐานสังคมธุรกิจใหม่ อย่างที่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ควรประเมิน “คุณค่า”นี้อย่างจริงจังด้วย

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

Japanese town

อยากให้บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา คิดไปไกลกว่าPalio

ผมค่อนข้างเชื่อว่าไอเดียล่าสุดของบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา  ผู้นำเครือสหพัฒน์ เป็นความพยายามแสวงหาแนวทางใหม่ของกลุ่มธุรกิจไทยที่น่าสนใจ   ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ กับภาวะตั้งรับของเครือสหพัฒน์ในช่วงหลังๆมานี้

อ่านเพิ่มเติม

โฉมหน้าผู้บุกรุก(1)

มีความจำเป็นต้องเท้าความถึงช่วงเวลาตลาดหุ้นไทยคึกคักที่สุด  ผ่านการปรากฏตัวกลุ่มคน ประหนึ่งเรื่อง  “หลายชีวิต” สะท้อนความหลากหลาย ในฐานะคือตัวแทนคน “หน้าใหม่” บทบาทของพวกเขาสั่นสะเทือนสังคมธุรกิจไทยอย่างมากมายต่อจากนั้น อ่านเพิ่มเติม

สี่ปีในแดนสนธยา

บทที่หนึ่งของบทความชุดนี้ ถือเป็นบทสำคัญที่ว่าด้วยการประเมินบทบาทในบางบริบทของตลาดหุ้นไทย ในฐานะเชื้อปะทุของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมธุรกิจไทย  แต่ก่อนจะถึงบทสรุป จำเป็นต้องศึกษาปรากฏการณ์และข้อมูลพื้นฐานบางประการเสียก่อน  อ่านเพิ่มเติม

โหมโรง

 จากวิกฤตการณ์

ผมเขียนบทความในมติชนสุดสัปดาห์กำลังจะครบ2 ปีเต็ม ถือเป็นช่วงเดียวกันกับสังคมไทยได้ผ่านพ้นก้าวขึ้นปีที่ 15 ของการลดค่าเงินบาทครั้งล่าสุด (2กรกฎาคม 2540) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกผันครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจและสังคมไทย เป็นการก้าวเข้าสู่วิกฤติการณ์ครั้งร้ายแรงที่สุด ผลพวงของเหตุการณ์ครั้งนั้น แม้ว่าจะมีศึกษาและกล่าวถึงกันมาพอสมควร แต่ก็ยังมีภาพสำคัญอีกมากมายที่เพิ่งปรากฎขึ้น และกำลังเกิดขึ้น เป็นภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย กว้างขวางและลึกซึ้งกว่าที่คาดคิดกันไว้ อ่านเพิ่มเติม

E-Archive

กระแสนี้แรงขึ้น ล่าสุด IBM ฉลอง 100 ปีด้วยการเปิดตัว IBM at 100

“ระบบข้อมูลประวัติศาสตร์เครือซิเมนต์ไทย มีคุณค่าหลายมิติ เป็นระบบฐานความรู้ ในการนำความรู้และบทเรียนในอดีตมาเชื่อมต่อและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในกระบวนการทำงานและการสร้างองค์กรความรู้ในปัจจุบัน เป็นการเคลื่อนย้ายความรู้ในอดีตสู่ปัจจุบัน และเป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายความรู้ที่เป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลให้เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าขององค์กร ระบบฐานข้อมูลนี้ เป็นระบบที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกทั้งในแง่เวลาและสถานที่ ทั้งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบนำเสนอ และยกระดับคุณค่าอย่างยืดหยุ่นและกว้างขวาง”

อ่านรายละเอียดได้จาก e Corporate archive