Archive for เมษายน, 2012|Monthly archive page

อิตาเลียนไทย(3)

โครงการทวายของกลุ่มธุรกิจอิตาเลียนไทย  แสดงถึงสายสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อน  นอกจากความเชื่อที่อ้างๆกันเป็นสูตรสำเร็จ ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับอำนาจรัฐ  ถือว่ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างความมั่งคั่ง หรือการสะสมทุน ยังไปสู่ภาพที่ใหญ่มากด้วย อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

อิตาเลียนไทย(2)

เรื่องราวความอยู่รอดและการปรับตัวของกลุ่มบริษัทอิตาเลี่ยนไทย  มีความสัมพันธ์กับความผันแปรของสังคมไทยในช่วงกึ่งศตวรรษอย่างน่าสนใจ ถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับธุรกิจที่มีลักษณะอ่อนไหวเป็นพิเศษ อ่านเพิ่มเติม

สยามพิวรรธน์(1)

ปรากฏการณ์สยามพิวรรธน์อันคึกโครมในกรุงเทพฯ  ไม่ควรมองข้าม  ปรากฏการณ์เกิดขึ้นในช่วงคาบเกี่ยววิกฤติการณ์สังคมไทย 5-6 ปีจนถึงปัจจุบัน   จากรัฐประหาร การชุมนุมใหญ่ทางการเมืองที่มีความรุนแรง จนถึงวิกฤติการณ์นำท่วมครั้งร้ายแรง อาจตีความว่า เป็นปรากฏการณ์แห่งความเชื่อมั่นและการปักหลักมั่นคง อ่านเพิ่มเติม

อิตาเลียนไทย(1)

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทอิตาเลียนไทย กับโครงการทวาย มีความหมายสำคัญ ทั้งจากมุมมองกว้าง เชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจภูมิภาคกำลังเริ่มต้นพยายามทำงานอย่างเป็นระบบใหญ่มากขึ้น  สู่พัฒนาการและบทบาทธุรกิจไทยสำคัญ ทีมีความสัมพันธ์กับความเป็นไปของสังคมไทยซึ่งกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย อ่านเพิ่มเติม

บทเรียนเฉลียว อยู่วิทยา

ข้อเขียนชิ้นนี้ เป็นความพยายามอีกครั้ง ศึกษาบทเรียนอย่างจริงจังจากเฉลียว อยู่วิทยา  ควรเป็นบทเรียนที่ควรจับต้อง มากกว่าคำยกย่องแบบนามธรรม ในวาระสุดท้ายของชีวิตสุดท้ายของคนๆหนึ่ง อ่านเพิ่มเติม