Archive for มิถุนายน, 2012|Monthly archive page

โอกาสใหม่(2) เครือข่าย ห่วงโซ่ และการหลอมละลาย

ยุทธศาสตร์ธุรกิจขนาดใหญ่ ย่อมมีอิทธิพลต่อธุรกิจขนาดกลางมากเป็นพิเศษ แม้แต้ธุรกิจเล็กเองก็ได้รับการส่งต่อถึงไม่มากก็น้อย ยุทธศาสตร์การขยายตัวทางธุรกิจในช่วงทศวรรษมานี้ เป็นภาพใหญ่มีโครงสร้างเดียวกัน ที่ซ้อนกัน อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

สหพัฒน์มีอะไรใหม่(2)

ร้านค้าปลีกสไตล์ญี่ปุ่น Tsuruha shop กำลังจะเปิดที่ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ซึ่งถือว่าเป็น Japan town แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

ผมคิดว่า มีความจำเป็นต้องขยายความแนวคิดจากตอนที่แล้วให้กระจ่างขึ้น   ด้วยบทสรุปอย่างตรงไปตรงมาว่า กลุ่มสหพัฒน์ในยุคบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ยังเป็นเช่นที่ผ่านมาในช่วง3-4 ทศวรรษอย่างคงเส้นคงวา เพียงแต่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่แตกต่างจากเดิมอย่างมากมาย อ่านเพิ่มเติม

โอกาสใหม่(1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีธุรกิจหนึ่ง ให้ภาพความเคลื่อนไหวอันคึกคักของสังคมธุรกิจไทยในภาพรวม   ในฐานะ “ธุรกิจสามัญ” ที่ใครๆก็สามารถเข้ามาในสนามแข่งขันได้อย่างเสรี ที่สำคัญอีกมิติหนึ่งสะท้อนโอกาสใหม่ซึ่งถือว่ากำลังเปิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าสังคมไทยจะเผชิญความยุ่งยากเพียงใด อ่านเพิ่มเติม

สหพัฒน์มีอะไรใหม่(1)

ผมเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของกลุ่มสหพัฒน์มาเป็นพิเศษในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  ด้วยความพยายามแสวงหาคำตอบใหม่ๆของธุรกิจไทย    ธุรกิจซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตสังคมสมัยใหม่มากที่สุดธุรกิจหนึ่ง     แม้ไม่พบปรากฏการณ์ใหม่ที่สำคัญ  แต่เชื่อว่ามีความเข้าใจสิ่งที่เป็นไปมากขึ้น

เรื่องเกี่ยวเนื่อง

บทเรียนสหพัฒน์(1) ช่วงก้าวกระโดด

กลุ่มสหพัฒน์(2)โมเดลทางธุรกิจ

Japanese town

อ่านเพิ่มเติม

ทีวีดาวเทียม(3)บทเรียนจากเนชั่น

ปรากฏการณ์ทีวีดาวทียมอันคึกคัก เริ่มต้นมาจากหัวเมืองและชนบท  ขณะเดียวกันกำลังกลายเป็นความเชื่อมั่นใหม่ของธุรกิจสื่อข่าวสาร การบรรจบกันของ “พลัง”ทั้งสองด่าน แม้ว่าจะยังดูไม่ออกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมหรือไม่ อย่างไร แต่เบื้องต้นสะท้อนความเป็นตัวของตัวเอง และเป็นอิสระจากระบบเดิมมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม

ทีวีดาวเทียม(2) แกรมมี่ กับทรูวิชั่น

 แม้ว่าถนนหลายสายมุ่งไปที่ทีวีดาวเทียม แต่ทว่าโอกาสและความเป็นไปได้  ย่อมไม่เท่ากัน  ภาพความเคลื่อนไหวใหญ่สะท้อนมาจากกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจ   กลุ่มที่มีทีมาและพัฒนาการจากจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน  กำลังสู่เส้นทางที่”หลอมรวม”กันในไม่ช้า อ่านเพิ่มเติม

หัวเมืองและชนบท : ทีวีดาวเทียม (1)

ปรากฏการณ์ทีวีดาวเทียม อันสั่นสะเทือน  แท้ที่จริงมีที่มาทีไป   มีมิติความเชื่อมโยงอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง มากว่าครึ่งศตวรรษ  โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวง หัวเมืองและชนบท อ่านเพิ่มเติม