Archive for สิงหาคม, 2012|Monthly archive page

ไทยเบฟ(1)

ความพยายามขยายธุรกิจระดับภูมิภาคของไทยเบฟ เป็นเรื่องราวที่มีสีสัน และครึกโครมอย่างมาก สำหรับสังคมธุรกิจไทย ขณะเดียวกัน บทสรุปว่าด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจไทยในทำนอง“เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ใหม่ AEC” หรือ “ขยายตลาดแบรนด์เบียร์ช้าง -โออิชิ สู่ตลาดภูมิภาค” อาจหยาบและง่ายเกินไป

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

รถไฟความเร็วสูง(3)

St.Pancras international , London

Apple store Grand central, New York

โครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยเชื่อกันว่ากำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม  ท่ามกลางบทเรียน  “ตกผลึก”ของประสบการณ์รถไฟความเร็วสูงทั่วโลก เชื่อว่าจะเป็นฐานในการค้นคิดและออกแบบอย่างที่ควรจะเป็น

อ่านเพิ่มเติม

รถไฟความเร็วสูง(2)

สิ่งแรกๆที่ควรพิจารณา ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง  ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องหนึ่ง  ความพยายามวิเคราะห์ความเป็นไปของสังคมไทย  โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวง เมืองใหญ่ หัวเมืองและชนบท  จากนั้นควรข้ามผ่านปัญหาทางเทคนิคและงบประมาณ  สู่การออกแบบตอบสนองสังคมในภาพรวม อ่านเพิ่มเติม

รถไฟความเร็วสูง(1)

รถไฟความเร็วสูง—เป็นโครงการสาธารณะที่สำคัญมาก ควรให้ความสนใจ ตีความและอรรถาธิบายอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะความสำคัญในมิติทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและโอกาสของปัจเจกชน อาจถือเป็นภาคผนวกของบทความชุดใหญ่ (โฉมหน้าใหม่สังคมธุรกิจหลังปี 2540) ของผมที่เพิ่งจบไป ด้วยก็ได้ อ่านเพิ่มเติม

London 2012

พิธีเปิดโอลิมปิกที่ลอนดอน(London2012) ประเทศอังกฤษ นับว่าประสบความสำเร็จ   เชื่อว่าจะตรึงผู้ติดตามทั่วโลกต่อไปตลอดเกมการแข่งขัน   อีกด้านหนึ่งไดสะท้อนความเป็นอังกฤษที่ขายได้อย่างน่าสนใจ อ่านเพิ่มเติม

จากกรณี ยูเอ็มไอ(2)

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งยูเอ็มไอและอาร์ซีไอ  ดำเนินไปอย่างที่ควรเป็น   รวมทั้งสามารถ   ผ่านช่วงเลวร้ายทางเศรษฐกิจมาได้  ในที่สุด มาสู่จุดพลิกผันอีกครั้ง จึงเป็นเรื่องที่ควรสนใจ อ่านเพิ่มเติม