สยามโกลบอลเฮาส์

มแทบไม่รู้จักบริษัทนี้มาก่อน โชคดีก่อนหน้าดีลใหญ่จะเกิดขึ้น มีโอกาสสนทนากับผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ผู้มีชื่ออยู่ในลิสต์ของข้อสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ  เลยพอมองเห็นภาพ และพอจะขยายให้ชัดเจนมากขึ้น

 

โมเดลธุรกิจของสยามโกลบอลเฮาส์ แม้ดูเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญ  แต่มีความสัมพันธ์กับบริบททั้งสังคมและธุรกิจ ไม่ว่าความเป็นไปของการเติบโตอย่างไม่มีใครคาดถึงของภูมิภาค โดยเฉพาะภาคอีสาน กับการเรียนรู้ใหม่อีกครั้งของผู้ประกอบการท้องถิ่น

ประสบการณ์ในฐานะลูกค้า

จุดเริ่มต้นของโกลบอลเฮาส์ แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเอสซีจี แต่มีบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องคล้ายๆกัน โดยเฉพาะกับประวัติศาสตร์  จุดเริ่มต้น การสร้างโรงงานซีเมนต์แห่งแรกของไทยด้วยก็เป็นได้

เมื่อศตวรรษที่แล้ว ราชสำนักไทยต้องการพัฒนาโฉมหน้ากรุงเทพฯให้ทันสมัยทัดเทียมกับโลกอาณานิคม ด้วยความพยายามสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใหม่ๆอย่างขนานใหญ่  ด้วยระบบก่อสร้างแบบ “ก่ออิฐถือปูน” ซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศจำนวนมาก   ด้วยข้อจำกัดมากมาย จึงมีแรงบันดาลใจในการลงทุนสร้างโรงงานซีเมนต์แห่งแรกของตนเองขึ้นในประเทศสยาม  เวลานั้นจุดโฟกัสทางธุรกิจ จึงอยู่ที่ความต้องการซีเมนต์ที่มีคุณภาพ โดยอ้างอิงกับปูนซีเมนต์นำเข้าจากประเทศอาณานิคม บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจึงได้สืบทอดวัฒนธรรมการผลิตสินค้าคุณภาพในมาตรฐานที่ดีตั้งแต่นั้นมา

กรณีโกลบอลเฮาส์ มีจุดเริ่มต้นในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างในต่างจังหวัด  ต้องซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในเมืองหลวง    โดยคลุกคลีกับตลาดท้องถิ่น ประสบการณ์ การเรียนรู้และเข้าใจความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะสม  ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์จากด้านผู้บริโภคอีกแง่มุมหนึ่งที่มีคุณค่า   ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายช่วงหลายเวลา สินค้าวัสดุก่อสร้างเป็นตลาดที่ถูกกำกับโดยผู้ผลิต

ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ถือว่าอยู่ในตำแหน่ง ในฐานะลูกค้าของผู้ลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ไม่มีกี่รายในประเทศไทย  ขณะเดียวกันมีประสบการณ์ในธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างรายเล็กในรูปแบบดั้งเดิม   โดยเฉพาะเป็นธุรกิจอยู่นอกระบบตัวแทนอันทรงอิทธิพลและศักดิ์สิทธิ์ของเครือซิเมนต์ไทย( เอสซีจี) ย่อมเป็นที่แน่นอนว่า เป็นธุรกิจต้องเผชิญความไม่แน่นอนมากกว่าที่ควรจะเป็น

การเริ่มต้นกิจการในรูปแบบใหม่ในปี 2540 ถือว่าอยู่ในวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ เชื่อว่า เจ้าของและผู้ก่อตั้งโกลบอลเฮาส์ ย่อมมีความเชื่อมั่นกับตลาดที่เกิดขึ้นใหม่  เพื่อตอบสนองธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรือว่าตามภาษานักการตลาด  มองเห็นและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค  ในขณะนั้นแม้ว่า Homeproจะเปิดสาขาแรกขึ้นที่รังสิต แต่ก็ให้ภาพไม่ชัดเจนเป็นการทั่วไป

สถานการณ์เวลานั้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  และเกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าวัสดุก่อสร่างได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์อย่างต่อเนื่องและรุนแรงในเขตเศรษฐกิจใหญ่  ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ารายย่อยหรือระดับภูมิภาค  ผลกระทบคงไม่มากนัก  อีกประเด็นหนึ่ง  มีความเป็นไปได้ว่า พัฒนาของหัวเมืองที่เติบโตอย่างเงียบๆ จากแรงกระตุ้นโดยตรงและโดยอ้อม จากความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน

มีเฉพาะผู้มีประสบการณ์และคนในพื้นที่เท่านั้น ที่พอจะจับกระแสและมองเห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง  แม้จะยังไม้ชัดเจนนักได้ในตอนนั้น แต่เวลาต่อมามบทพิสูจน์เป็นไปตามนั้นอย่างชัดเจน  อีสานกลายเป็นภูมิภาคที่มีความเติบโตอย่างมาก ธุรกิจเครือข่ายระดับประเทศทั้งหลาย กำลังแห่เข้าสู่สนามประลองแห่งหนี้กันอย่างคึกคัก

ประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่

ความจริงโลกธุรกิจเปิดกวางพอสมควร โดยเฉพาะในมิติของการเรียนรู้ใหม่ จากเครือข่ายและความรู้ของโลกาภิวัฒน์   รวมทั้งการศึกษาบทเรียนยุคการบุกทะลวงของธุรกิจจากส่วนกลาง เข้าไปยึดพื้นที่ในภูมิภาคอย่างมั่นคงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

บทเรียนอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจของผู้ประกอบการต่างจังหวัด มาจากอดีต  ว่าด้วยความพยายามก้าวเข้ามาเป็นธุรกิจระดับประเทศในเมืองหลวงอีกครั้ง  หลังจากสิ้นยุคเศรษฐีเหมืองแร่ในภาคใต้ หรือกรณีโค้วยู่ฮะในภาคอีสานเอง

บทเรียนแห่งความเสื่อมถอยของผู้ประกอบท้องถิ่น  ถูกเครือข่ายธุรกิจระดับประเทศบุกทะลวง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้ด้านกลับได้

โมเดลการสร้างธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างแบบ Warehouse Store และระบบ Drive-thru เป็นเรื่องที่อาจมองว่าธรรมดา แต่อยู่ที่การนำมาใช่ให้เหมาะสม ซึ่งโกลบอลเฮาส์ได้ทำงานได้ผลพอสมควร

อาศัยตลาดหุ้น

ผมเชื่อมั่นตลาดหุ้นเสมอมาว่า เป็นกลไกสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้คนหน้าใหม่ๆ   ขณะเดียวก็เป็นทดสอบความสามารถที่เข้มข้นด้วย

กรณีโกลบอลเฮาส์ กว่าจะมาที่นี่ได้ใช้เวลาประมาณ  10 ปี ถือว่ามีเวลามากพอควรในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเปิดเผยข้อมูลที่มีมาตรฐาน สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กนั้น ในระหว่างการปรับตัวเพื่อเข้าตลาดหุ้น  ถือเป็นช่วงที่ดีของการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  และพัฒนามุมมองทางธุรกิจใหม่ๆอย่างเปิดกว้างด้วย

โอกาสจากตลาดหุ้น(เข้าตลาดหุ้นปี 2552) นอกจากจะเป็นพลังในการขยายเครือข่ายออกไปอีกมาก  ซึงถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประเภทนี้  ขณะเดียวก็ปรากฏตัวในที่ “โล่งแจ้ง”   เปิดโอกาสให้มีดีลครั้งใหญ่ กับเอสซีจีได้ได้ด้วย    หากเอสซีจีไม่เชื่อมั่นในระบบการเปิดเผยข้อมูล ตามมาตรฐานตลาดหุ้น ดีลนี้คงไม่เกิดขึ้น

ในฐานะผู้เชื่อมั่นและพยายามอรรถาธิบายกระแสลมพัดแรงที่ภูธรมาตลอดในช่วงหลังๆมานี้   มองเห็นภาพที่กว้างขึ้น ไม่เพียงโอกาสของธุรกิจใหญ่ทั้งระดับชาติ  และเครือข่ายระดับโลกในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ในหัวเมืองและชนบทมากขึ้นเท่านั้น หากเป็นที่เพาะโอกาสใหม่ๆให้กับคนพื้นที่  เพื่อเข้าสู่กระแสที่สวนทาง  จากระดับภูธรสู่เวทีที่กว้างขึ้น

นี่คือปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่ควรติดตาม

 

 

 

 

ข้อมูลธุรกิจลักษณะเกี่ยวเนืองกัน

 

Homepro

ก่อตั้ง ปี 2539 เปิดดำเนินการ สาขารังสิต เป็นสาขาแรก

สาขาทั้งหมด 45 แห้ง (กทม.และปริมณฑล 19   เมืองท่องเที่ยว 9    ภาคอีสาน 6 ภาคกลาง 5 ภาคใต้ 2)

 

Global house

เปิดดำเนินการสาขาแรกในปี 2540   ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สาขาทั้งหมด 13 แห่ง (ภาคเหนือ 1 ภาคอีสาน 8 ภาคกลาง 2 ภาคตะวันออก 2)

 

Homework

ธุรกิจค้าปลีกในเครือ เซ็นทรัล รีเทล

เปิดดำเนินการสาขาแรกในปี 2544

สาขาทั้งหมด  7แห่ง (กทม.และปริมณฑล 5 เมืองท่องเที่ยว 2   )

 

ไทวัสดุ

ธุรกิจค้าปลีกในเครือ เซ็นทรัล รีเทล

เปิดสาขาแรกในปี 2553

สาขาทั้งหมด 20 แห่ง (ภาคกลาง 8 ภาคเหนือ 3 ภาคอีสาน 6 ภาคตะวันออก 1 ภาคใต้ใต้ 2)

 

 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

(ล้านบาท)

 

2549       2550     2551      2552        2553      2554            2555

0/06/2555

รายได้รวม               2672     3251      4001       4,462      5,970     8,391         5,225

 

กำไรสุทธิ                 44         102       –130           358     362         490              282

 

ที่มา ประมวลจากตลาดหลักทรัพย์และรายงานประจำปีของบริษัท

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s