Archive for กุมภาพันธ์, 2013|Monthly archive page

Digital TV

กสทชปรากฏการณ์ Digital TV กับสังคมไทย เป็นเรื่องท่าตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้น   ในเชิงธุรกิจแล้ว เป็นเรื่องโอกาสและการสร้างสรรค์อย่างน่าสนใจ อย่างน้อยก็มีสีสันมากกว่าเรื่อง 3G อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

Konbini

Konbini เป็นคำภาษาญี่ปุ่นชื่อย่อของคำว่า konbiniensu sutoa ซึ่งหมายถึง Convenience stores ถือว่าเป็นธุรกิจค้าปลีกที่มีพัฒนาการใหม่ในญี่ปุ่น เมื่อ2-3ทศวรรษที่แล้ว กระแสนี้กำลังถูกส่งต่อมาถึงเมืองไทยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม