Archive for กันยายน, 2013|Monthly archive page

กานต์ ตระกูลฮุน(4)

 ธุรกิจภูมิภาค เป็นยุทธศาสตร์ต่อเนื่องของเอสซีจีมากว่า2 ทศวรรษ   ถือเป็นความโชคดีของกานต์ ตระกูลฮุน ที่มีบทเรียนสำคัญๆ ในยุคก่อนหน้า อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

กานต์ ตระกูลฮุน(3)

จะด้วยความผูกผันโดยบังเอิญหรือตั้งใจหรือไม่ก็ตาม    ในยุคของกานต์  ตระกูลฮุน   ต้องลงแรงจัดการกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นพิเศษ อ่านเพิ่มเติม