Archive for ตุลาคม 8th, 2013 |Daily archive page

กานต์ ตระกูลฮุน(5)

ตอนสุดท้ายของซีรีย์ชุด—กานต์ ตระกูลฮุน มุ่งพิเคราะห์แนวทางนวัตกรรม ที่เขาเป็นคนริเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง กับผลสะเทือนอย่างลึกซึ้งต่อเอสซีจี อ่านเพิ่มเติม

Advertisements