Archive for มีนาคม, 2014|Monthly archive page

สังคมธุรกิจยุคใหม่(3)

ปรากฏการณ์ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงที่ 3 และช่วงที่ 4 เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน   การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่ อันเนื่องมาจากการล่มสลายเป็นระลอก ของธุรกิจที่เคยมีฐานอันมั่นคงในสังคมเมืองหลวง เป็นแรงกระเพื่อมที่รุนแรง ต่อเนื่อง ยาวนาน จนถึงปัจจุบันก็ว่าได้ อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

เรื่องของAIS(อีกครั้ง)

temasekนับแต่นี้“ความอ่อนไหว”ของสาธารณชนที่มีต่อธุรกิจจะมีมากขึ้น นอกจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีมากขึ้นแล้ว ยังมาจากกลไกอันซับซ้อนของธุรกิจไทยเองด้วย

อ่านเพิ่มเติม