Archive for พฤษภาคม, 2014|Monthly archive page

อานันท์ ปันยารชุน(2)

ในยุคสงครามเวียดนาม อานันท์ ปันยารชุน  เป็นข้าราชการหัวก้าวหน้าคนสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ได้ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารครั้งสำคัญ   โดยประกาศแต่งตั้งรองผู้จัดการใหญ่  ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในต้นปี2559

รายละเอียดโปรดอ่านข่าว  SCC การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ผมเองเคยนำเสนอเรื่องราว รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส มาแล้วเมื่อ 3 ปีที่แล้ว นำมาเสนอหน้าแรกอีกครั้ง ตามคำเรียกร้อง