Archive for กรกฎาคม, 2014|Monthly archive page

บทเรียน ตัน ภาสกรนที(1) ภาพใหญ่  

เรื่องราวของตัน ภาสกรนที น่าสนใจมากขึ้น ในฐานะคนๆหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์อย่างน่าทึ่ง  3 ช่วงสำคัญ ตลอด15 ปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements