บทเรียน ตัน ภาสกรนที(2)โอกาสใหม่

 

เรื่องราวของตัน ภาสกรนที น่าสนใจมากขึ้น ในฐานะคนๆหนึ่งที่สามารถนำกิจการประเภทเดียวกันเข้าตลาดหุ้นได้ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาห่างกัน 10   ปี

 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นและความเป็นไปธุรกิจในปี 2547 กับ 2557 แตกต่างกันอย่างมาก

2547

สภาพตลาดหุ้นไทยก่อนหน้า(2542-2546) ถือว่าอยู่ภาวะตกต่ำ ดัชนีราคาหุ้นเป็นเหตุและผลโดยตรงกับเหตุการณ์ปี2540 รัฐบาลไทยจำเป็นต้องลดค่าเงินบาท เป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ จากนั้นดัชนีตลาดหุ้นไทยเข้าสู่ภาวะซบเซาอย่างแท้จริงตั้งแต่ต้นปี 2542 จนถึงสิ้นปี 2545 ดัชนีราคาหุ้นคงอยู่ในระดับต่ำมากๆเฉลี่ยประมาณ 400 จุด ต่อเนื่องติดต่อ 4 ปีเต็ม ถือเป็นช่วงตกต่ำครั้งใหญ่ของตลาดหุ้นไทย กินเวลาค่อนข้างยาวนาน

และแล้วไม่นานสถานการณ์กลับพลิกฟื้น     ในปี  2547เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากวิกฤติครั้งใหญ่ที่ยืดเยื้อพอสมควร   ดัชนีสำคัญ –การใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบสองทศวรรษ เช่นเดียวกับราคาน้ำมันเริ่มสูงขึ้น    ความเป็นไปนั้นสอดคล้องกับ พัฒนาการขั้นใหม่ของปตท.

ปตท.ขยายตัวครั้งยิ่งใหญ่ จากสินทรัพย์ระดับ 3แสนล้านบาทในปี2545 เพิ่มเป็น 9 แสนล้านบาทในปี2547 จากกำไรประมาณ 24,000 ล้านบาท ในปี2545 เพิ่มเป็นประมาณ 90,000   ล้านบาทในปี 2548-9     ขณะเดียวกันราคาหุ้น จากไม่ถึง 50 บาทในวันเข้าตลาดหุ้นในปลายปี 2545 เพิ่มขึ้นทะลุ400 บาทในปี 2547 จากนั้น ปตท.จึงกลายเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ระดับโลกของไทยอย่างที่ไม่มีกิจการเป็นมาก่อน

เป็นจังหวะที่ดี สำหรับโออิชิเช่นกัน   เข้าชื่อขายในตลาดหุ้นได้ในเดือนสิ่งหาคม2547   แม้ว่า โออิชิพยายามอรรถาธิบายให้แตกต่างออกไป “ปี 2547 แม้ว้าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยจะไม่เติบโตตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้อันเป็นผลกระทบจากสภาวะความผันผวนของราคาน้ำมัน  การระบาดของโรคไข้หวัดนก” อ้างจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2547 บริษัท โออิชิิ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน)

ทั้งๆที่ ความเป็นไปในปี 2546-2547 ถือเป็นความมหัศจรรย์ อันเนื่องจาก สิ่งที่อาจเรียกว่า “ปรากฏการณ์ชาเขียว”

จากข้อมูลชุดที่อ้างถึงข้างต้น   ยอดขายของโออิชิในปี 2445 มีเพียงประมาณ 700ล้านบาท ทั้งหมดม าจากธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่     ในปี2546  เป็นปีทีเปิดตัวสินค่าใหม่—เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 1300 ล้านบาท เครื่องดื่มชาเขียวมีสัดส่วนอยู่เพียง 13% ถือว่าการเติบโตส่วนใหญ่มาจากธุรกิจดั้งเดิม   ปี2547 ปีที่โออิชิเข้าตลาดหุ้น เป็นปีที่เติบโตอย่างมหัศจรรย์  ยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 3000 ล้านบาท โดยที่เครื่องดื่มชาเขียว  มีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง  60%    โออิชิกลายเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวในทันที   โออิชิ กลายเป็นผู้สถาปนาสินค้ากลุ่มใหม่ขึ้นมาครั้งแรกในตลาดเมืองไทย  เป็นสินค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

การเข้าตลาดหุ้นในช่วงเวลานั้นถือเป็นจังหวะที่ดีมาก  ว่ากันว่า  ตัน  ภาสกรนที  ได้ระดมเงินจากตลาดหุ้นครั้งแรกในชีวิตในระดับพันล้านบาท   แต่ในเวลาต่อมาเพียงปีเศษๆ เมื่อมีข้อเสนอซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของเขาในโออิชิจากกลุ่มเจริญ สิริวัฒนภักดี ด้วยมูลค่ากว่า 3000 ล้านบาท ย่อมเป็นเรื่องที่ตื้นเต้นกว่ามาก

ตำนานภาคแรกของ ตัน ภาสกรนที จึงปิดฉากลงอย่างรวดเร็ว อย่างน่าประหลาดใจ

2557

แม้ว่าตอนที่แล้ว จะกล่าวว่า  ตัน ภาสกรนที ได้ใช้เวลาในการเริ่มต้นตำนานใหม่—อิชิตัน เป็นเวลา5 ปี นั่นเป็นเวลาโดยรวม แต่เครื่องดื่มชาเขียว แบรนด์เนมใหม่—อิชิตัน เริ่มต้นในตลาดอย่างจริงจังเมื่อปี2554 (เดือนพฤษภาคม)นี้เอง  ในช่วงเวลาไม่ค่อยดีนัก ด้วยยอดขายเพียงประมาณหนึ่งพันล้านบาท  เนื่องจาก “รายได้จากการขายในปี 2554 มาจากการว่าจ้างผลิตทั้งหมด และได้รับผลกระทบจากกมหาอุทกภัยในเดือนตุลาคม”    แต่ในปีต่อมา ยอดขายเพิ่มขึ้น ถึงเกือบ4000 ล้านบาท เนื่องจากโรงงานเดินเครื่องได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้อาจวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยว่า เป็นผลมาจากแรงกระตุ้นทางการตลาด มาจากอารมณ์ร่วมของผู้บริโภค เชื่อมโยงกับบุคลิกและภาพความเคลื่อนไหวอย่างมีสีสัน ของตัน  ภาสกรนที (ในฐานะ ตัน ภาสกรนที เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่ามากกว่าอิชิตันด้วยซ้ำ-โปรดอ่านบทวิเคราะห์ตอนก่อนๆ) เป็นปรากฏการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นและประทับใจผู้คนในช่วงวิกฤติการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ในช่วงเวลาดังกล่าว ตลาดรวมเครื่องดื่มชาเขียวเติบโตขึ้นอย่างมากอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์

ในปี 2556 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (Ready to Drink Tea) มีมูลค่ารวม 16,143 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นจากปีก่อน 23% ซึง ถือเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดเป็นอันดับ 1 เมือเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มประเภทอื่นๆและยังมีแนวโน้มการเติบโตทีเพิ่มขึ้นนอย่างต่อเนืองโดยในช่วง 4 ปีทีผ่านมา (ปี 2553 ถึงปี 2556) มูลค่าตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม มีอัตราเติบโต ประมาณ 26%สำหรับปี 2555 มูลค่าตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มเพิ่มขึ้น จากปี 2554 ถึง 39% เนืองจากปี 2554 เป็นปีทีเกิดมหาอุทกภัย”สรุปข้อสนเทศบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ICHI)ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์อ้างไว้

จากรายงานอ้างจากการสำรวจ—ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูลมกราคม 2557   ระบุว่า อิชิตันใช้เวลาไม่ถึง3 ปีสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำเครื่องดื่มชาเขียว “ผู้นำตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม 3 รายแรกของปี 2556 ได้แก่ อิชิตัน, โออิชิ และ เพียวริคุ ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 42% 39%และ 9% ตามลำดับ” ทั้งๆที่ในตลาดเครื่องดื่มชาเขียว เต็มไปด้วยคู้แข่งรายใหญ่ โดยเฉพาะ โออิชิ– แบรนด์ที่เขาสร้างมากับมือซึ่ง ครองความเป็นผู้นำมากว่าทศวรรษ ซึ่งอยู่เครือข่ายไทยเบฟเวเรจ   และเพียวริคุ– หนึ่งในแบรนด์ดังของกลุ่มกระทิงแดง

หากพิจารณาเฉพาะความเป็นไปของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวข้างต้น  นับเป็นช่วงเวลาที่ดีอีกเช่นกัน ที่บริษัทอิชิตันได้เข้าตลาดหุ้นในเดือนเมษายน 2557

แม้โดยภาพรวมไม่ได้เป็นเช่นนั้น

“ในปี2556 เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างตอเนื่อง จากการหยุดชะงักของหลายกลไกขับเคลื่อน ทั้งดานการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ รวมถึงการสงออกที่ประสบปัญหาในการฟื้นตัว ขณะที่แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2557 ยังมีความไมแน่นอนสูงจากหลายปัจจัยเสี่ยง อาทิ สถานการณการเมือง แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เลื่อนออกไป และการสงออกของไทยที่ยังฟื้นตัวตามหลังเศรษฐกิจโลก

….เนื่องจากการคลี่คลายของปมการเมืองที่ซับซอนในขณะนี้ยังมีประเด็นปัญหาในหลายดาน ทําให้อาจตองใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกวาที่กลไกภาครัฐจะสามารถกลับมาเดินหนาผลักดันแรงกระตุนเขาสูภาคเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แกภาคเอกชน ซึ่งหมายความวาแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในปีนี้ คงตองอาศัยภาคการสงออกเป็นหัวใจสําคัญ” บทวิเคราะห์ของธนาคารสิกรไทยเมื่อต้นปี 2557 เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่รุนแรงต่อเนื่องของการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ต่อเนื่องมาจนถึง การรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

อิชิตันเข้าตลาดหุ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นแรงเสียดทาน  สามารถระดมทุนเกือบๆ 4000 ล้านบาท ในแผนการทางธุรกิจที่ ดูยิ่งใหญ่ กว่าเมื่อ10 ปีที่แล้ว

ตำนานอิชิตันเพิ่งเริ่มต้นขึ้น   ขณะที่ตัน ภาสกรนที มีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นจากเมื่อทศวรรษก่อน     มีแผนการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  และตามมาด้วยแผนการใหม่ๆที่ตื้นเต้น  ท่ามกลางสถานการณ์ไม่ปกติ  ก่อนการรัฐประหารไม่กี่วัน

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s