Archive for เมษายน, 2015|Monthly archive page

ลมหายใจค้าปลีก(7) ดาวกระจาย

ช่วงเวลาปี  2531-2539   ธุรกิจค้าปลีกพัฒนาไปอีกขั้น ถือเป็นช่วงบูมครั้งแรก   ขณะที่ผู้นำอย่างเซ็นทรัล เผชิญระยะหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements