Archive for พฤษภาคม, 2015|Monthly archive page

ลมหายใจค้าปลีก(8) ศูนย์กลางกรุงเทพฯใหม่

 ท่ามกลางกระแส  “ดาวกระจาย” ทั้งโอกาส ภูมิศาสตร์และ รูปแบบของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  ปรากฏการณ์หลอมรวมและยกระดับศูนย์การค้าใจกลางเมืองหลวงได้เกิดขึ้นด้วย ปรากฏโฉมหน้าคู่แข่งสำคัญ 2 รายของเซ็นทรัล 

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements