Archive for กุมภาพันธ์, 2016|Monthly archive page

ล่าสุด-กรณี Big C

7 กุมภาพันธ์2559—-Disposal of Casino’s stake in Big C Thailand for € 3.1 billion  http://www.groupe-casino.fr/en/communique/disposal-of-casinos-stake-in-big-c-thailand-for-e-3-1-billion/

8 กุมภาพันธ์ 2559 –แจ้งการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  http://ir.listedcompany.com/tracker.pl?type=6&id=509099

Advertisements

Big C

(1 )

ภาพใหญ่ธุรกิจค้าปลีก   ความเคลื่อนไหวอันคึกคัก สร้างแรงกระเพื่อมสังคมธุรกิจไทยมากที่สุด   มักมาจากผู้เล่น(Player) ยักษ์ใหญ่ อ่านเพิ่มเติม