Archive for ธันวาคม, 2016|Monthly archive page

ปาร์กนายเลิศ: จาก“โรงแรม” สู่“โรงพยาบาล”

 

กรณีขายโรงแรมปาร์กนายเลิศ ดูเป็นเรื่องน่าสนใจ  ชวนให้ตีความยิ่งนัก

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements