Archive for the ‘-ผู้จัดการรายวัน’ Category

ภูษณ ปรีย์มาโนช

                                                     (1)

ทฤษฎีว่าด้วย”สายสัมพันธ์”ของวงการธุรกิจ กับ ความสำเร็จทางธุรกิจ อย่างหยาบๆ ที่ถูกอรรถาธิบายเรื่องต่างๆในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บางครั้ง เป็นสิ่งไม่แฟร์สำหรับคนหลายคน

 คนๆหนึ่งนั้นคือ ภูษณ ปรีย์มาโนช  ซึ่งผู้คนในสังคม อยากจะรู้จักเขามาก ในเวลานี้ อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

จิม ทอมป์สัน

จิม ทอมป์สัน เป็นสัญญาลักษณ์”ไหมไทย” ชื่อของเขากลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีค่า GOODWILL สูง ภายหลังหายตัวลึกลับไปในป่ามาเลเซีย กำลังจะเป็นโมเดลธุรกิจที่ได้รับความสนใจในยามนี้ อ่านเพิ่มเติม