Archive for the ‘-ผู้จัดการรายวัน’ Category

ภูษณ ปรีย์มาโนช

                                                     (1)

ทฤษฎีว่าด้วย”สายสัมพันธ์”ของวงการธุรกิจ กับ ความสำเร็จทางธุรกิจ อย่างหยาบๆ ที่ถูกอรรถาธิบายเรื่องต่างๆในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บางครั้ง เป็นสิ่งไม่แฟร์สำหรับคนหลายคน

 คนๆหนึ่งนั้นคือ ภูษณ ปรีย์มาโนช  ซึ่งผู้คนในสังคม อยากจะรู้จักเขามาก ในเวลานี้ อ่านเพิ่มเติม

จิม ทอมป์สัน

จิม ทอมป์สัน เป็นสัญญาลักษณ์”ไหมไทย” ชื่อของเขากลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีค่า GOODWILL สูง ภายหลังหายตัวลึกลับไปในป่ามาเลเซีย กำลังจะเป็นโมเดลธุรกิจที่ได้รับความสนใจในยามนี้ อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,505 other followers