Archive for the ‘-มติชนสุดสัปดาห์’ Category

โฉมหน้าธนาคารไทย:รอยต่อ

 

(1)

จากภาพใหญ่—พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในช่วงเกือบ 2 ทศวรรษมานี้ ถือเป็นภาพที่เคลื่อนไหวอย่างคึกคักที่สุด และเป็นภาพที่เชื่อมโยงถึงเหตุการณ์สำคัญกว่าศตวรรษของสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

โฉมหน้าธนาคารไทย:บทนำ

 

ข้อเขียนชุดใหญ่ชุดใหม่ ว่าด้วย ธนาคารในประเทศไทย  เริ่มต้นขึ้นแล้ว  

 

ธุรกิจทรงอิทธิพลของสังคมไทย ได้เผชิญกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลายคราในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา   จากภาพย่อย สู่ภาพกว้างระดับโครงสร้าง   เชื่อมโยงกับบริบทสังคมแต่ละช่วงเวลา  ได้สร้างภาพใหญ่ภาพใหม่ที่มีพลวัต

อ่านเพิ่มเติม

Cambodia Connection

โดยปกติความสัมพันธ์ระหว่าง“เพื่อนบ้าน”มักมีลักษณะละเอียดอ่อนและซับซ้อน (Complicate Relationship) ภาพใหญ่ของ “ความสัมพันธ์” จึงควรเป็นสิ่งอ้างอิงกับการพิจารณาปฏิกิริยาอันอ่อนไหวในมิติใดมิติหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านเพิ่มเติม

ปตท.(13) ธุรกิจระดับโลก(ต่อ)

pttgcว่ากันว่ายุทธศาสตร์พื้นฐานธุรกิจพลังงาน  จะต้องลงลึกธุรกิจขั้นต้น(Up stream) อย่างถึงราก      และขยายจินตนาการอย่างกว้างไกลในธุรกิจขั้นปลาย (Down stream) ดูเหมือนปตท.ก็มีความพยายามเช่นนั้น อ่านเพิ่มเติม

ปตท.(12)ธุรกิจระดับโลก

pttepปตท.เป็นบริษัทระดับโลกไปแล้ว  ไม่เพียงเป็นบริษัทขนาดใหญ่ติดอันดับโลก หากเป็นบริษัทที่มีมิติความเป็นธุรกิจระดับโลกอย่างที่ไม่มีบริษัทไทยเคยเป็นมาก่อน อ่านเพิ่มเติม

ปตท.(11) เติบโตและพลิกผัน

ในฐานะบทความชุดยาวที่เขียนต่อเนื่องหลายเดือน  บทสรุป ให้ภาพรวบรัด มีความจำเป็นในบางช่วงบางเวลา  โดยเฉพาะเกี่ยวกับสัญลักษณ์พัฒนาการสังคมธุรกิจไทย

 

อ่านเพิ่มเติม

ปตท.(10) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ต่อ)

6_Tแรงกดกันที่เพิ่มมากขึ้นทั้งทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม  ปตท.จำเป็นต้องมีผู้นำที่มีประสบการณ์กว้างขวาง  โดยเฉพาะการบริหารท่ามกลางวิกฤติ   และมีมุมมองว่าด้วยความเชื่อมโยงภาพกว้างมากกว่าสังคมไทย อ่านเพิ่มเติม

ปตท.(9) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ต้องยอมรับว่า พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของปตท. มาจากความสามารถในการปรับตัวเข้าสถานการณ์  ปัจจัยที่สำคัญมาก   คือความเป็นองค์กรใหญ่ที่สามารถคัดเลือกผู้นำได้สอดคล้องกับยุคต่างๆ 

  อ่านเพิ่มเติม

ปตท.(8) ความอ่อนไหว

ปตท.ในยุคประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีเรื่องราวมากมาย  ว่าด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ปตท.เข้ามาอยู่ในวงจรที่ซับซ้อนมากกว่าธุรกิจ อ่านเพิ่มเติม

ปตท.(7) เข้าตลาดหุ้น

ปรากฏการณ์แรงต้านอย่างเข้มขน กรณีปตท.แปรรูปเป็นบริษัทจำกัด มีขึ้นหลังจากเข้าตลาดหุ้นถึง 5 ปีเต็ม   คำถามสำคัญข้อหนึ่งก่อนการพิเคราะห์แรงจูงใจ ควรเป็นคำถามพื้นๆว่า ทำไมแรงต้านจึงมาช้ากว่าควรจะเป็น อ่านเพิ่มเติม