Archive for the ‘5 About Llfe’ Category

กรุงเทพฯ : แรงปะทะใหม่ (3)

ผมค่อนข้างเชื่อว่ากรุงเทพฯในช่วงอย่างน้อยทศวรรษจากนี้  ถือเป็นช่วงเวลาความอึดอัด กดดัน  ทั้งนี้ไม่ไดตั้งใจจะพาดพิงถึงเรื่องการเมือง หากเป็นชีวิตความเป็นอยู่ อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

กรุงเทพฯ : แรงปะทะใหม่ (2)

เมืองหลวงปัจจุบัน-กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ในการค้นคว้า ศึกษากันอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะมิติว่าด้วยความเชื่อมโยงกับอนาคต  กับสัญญาณเตือน อันเนืองมาจากวิกฤติการณ์นำท่วมครั้งล่าสุด  อ่านเพิ่มเติม

เขตอุตสาหกรรมลุ่มเจ้าพระยา(2)

ผลสะเทือนอันลึกซึ้งของวิกฤติการณ์นำท่วมใหญ่ คือการค้นพบ  “ความเสี่ยงใหม่”ของที่ราบลุ่มเจ้าพระยา และกรุงเทพฯ เป็น“ความเสี่ยง”ระดับยุทธศาสตร์ มีพลังผลักดันก่อเกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และโฉมหน้าของชุมชนเมืองในที่สุด อ่านเพิ่มเติม

จากเป้าหมายธุรกิจ สู่ยุทธศาสตร์

แม้ว่าแรงบีบคั้นหรือแรงจูงใจที่กล่าวถึงในกรณีต่อไปนี้ อาจไม่ได้เริ่มจากสายตาเชิงยุทธศาสตร์ แต่สุดท้ายหวังว่ากระบวนการทดลองว่าด้วยการศึกษาอันคดเคี้ยวและมีต้นทุน จะเข้าสู่ร่องรอยที่ควรเป็นไป อ่านเพิ่มเติม

ความรู้ทางธุรกิจ(3)บทเรียนธนาคารกสิกรไทย

ในช่วงกึ่งทศวรรษที่ผ่านมา  การพัฒนาบุคคลกรของธุรกิจไทย ถือเป็นช่วงข้ามผ่านจากยุคสงครามเวียดนามถึงปัจจุบัน  ภาพที่ชัดเจนที่ธนาคารกสิกรไทย   ถือเป็นกรณีศึกษาเดียวที่ควรศึกษาก็ว่าได้ อ่านเพิ่มเติม

เกษตรกรรมไทย(4) เทคโนโลยี


ผมเคยเสนอความคิดว่าด้วยเกษตรกรรมของไทยในบางมิติไว้เมื่อ
10 กว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า สังคมเกษตรไทยมีสิ่งมีค่าเพียง2สิ่ง ที่ดินจำนวนมากกับพืชพันธุ์ที่ถือว่าปลูกได้เจริญงอกงาม เฉพาะพื้นที่นี้ นอกนั้นต้องพึงพิงจากต่างประเทศ โดยเชื่อว่าความรู้ด้านเกษตรกรรมของสังคมไทยหยุดนิ่งมาหลายทศวรรษ

อ่านเพิ่มเติม

กรมชลประทาน

ระบบระบายน้ำฝั่งขวาเจ้าพระยา

ผมเคยกล่าวไว้ในFB ว่า “หากวิกฤติการณ์ครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์มากขึ้นคงจะดี บทสรุปของความตื้นเขินคงไม่ปรากฏกลาดเกลื่อน” เป็นข้อความที่รุกเร้ามากทีเดียว จึงขอใช้พื้นที่ขยายความให้เห็นภาพภูมิศาสตร์และภาพใหญ่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจใหม่

น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ผันแปรอย่างมาก   ขณะที่มุมมองว่าด้วยยุทธ์ศาสตร์จะเป็นเรื่องใหญ่และต้องถกเถียงกันอีกมากในระยะต่อไป   เบื้องต้นจากการศึกษา วิเคราะห์กันอย่างเข้มข้น เพื่อติดตามสถานการณ์  ได้ภาพภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงอย่างสับสน

อ่านเพิ่มเติม

กรุงเทพฯไม่เหมือนเดิม

ผมมีความจำเป็นต้องเขียนถึงวิกฤติการณ์น้ำท่วมที่ราบลุ่มเจ้าพระยาครั้งใหญ่  ทั้งๆที่ดูเหมือนแยกออกซีรีย์ชุดที่กำลังนำเสนอต่อเนืองมา ในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากจะเป็นคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยกำเนิดแล้ว  เมื่อปีที่แล้วในช่วงเดียวกันนี้ ผมได้เสนอเรื่องราวชุดหนึ่ง ว่าด้วยวิกฤติการณ์น้ำท่วมมาแล้วด้วย อ่านเพิ่มเติม

ทิศทางปี2553/4(5)ระบบเศรษฐกิจถนน-แม่น้ำลำคลอง

แม้ว่าค่อนข้างประหลาดใจบ้าง  บทความว่าด้วย วิกฤติการณ์น้ำท่วม 2 ตอน (“ป่า เขื่อน ถนน แม่น้ำ ลำคลอง แล น้ำท่วมหาดใหญ่) มีคนสนใจอ่านกันมาก (อ้างจากจำนวนครั้งที่อ่านในBlog ส่วนจาก “มติชนสุดสัปดาห์”ไม่มีข้อมูล) จึงพอจะทึกทักได้ว่า แนวความคิดอย่างคร่าวๆที่เสนอว่าด้วยโครงสร้างปัญหาน้ำท่วมนั้น   น่าจะเป็นกระแสเล็กๆกระแสหนึ่งที่สร้างแรงกระตุ้นระดับกว้างพอสมควร อ่านเพิ่มเติม