Archive for the ‘travel’ Category

กรุงเทพฯ : แรงปะทะใหม่ (2)

เมืองหลวงปัจจุบัน-กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ในการค้นคว้า ศึกษากันอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะมิติว่าด้วยความเชื่อมโยงกับอนาคต  กับสัญญาณเตือน อันเนืองมาจากวิกฤติการณ์นำท่วมครั้งล่าสุด  อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

เขาใหญ่ ถนน และคนเมือง

ว่าไปแล้ว ถนนธนะรัชต์ กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ตั้งแต่เมื่อ 50 ปีที่แล้ว เป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ เชื่อมโยงผู้คนกลุ่มใหม่ๆที่เคลื่อนย้าย และแวะเวียนเข้ามาในอาณาบริเวณเขาใหญ่อย่างไม่ขาดสาย อ่านเพิ่มเติม

ลุงบุญมี(เมืองคานส์) กับศาลาไทย(เซียงไฮ้)

จากนี้ผมจะพยายามอรรถาธิบายและปะติดปะต่อภาพความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทอีกสักครั้ง ความสัมพันธ์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  เป็นปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ถึงความเป็นสังคมไทยโดยรวมได้บ้าง   ภาพนี้ อาจสะท้อนถึงกรณีที่น่าสนใจ เช่น ภาพยนตร์”ลุงบุญมีระลึกชาติ”  และศาลาไทยที่ World Expo Shanghai 2010   ได้ด้วย อ่านเพิ่มเติม

ประสบการณ์ที่Muthimaya

มุติมายา พูลวิลล่า รีสอร์ทห้าดาวในโครงการคีรียามา มีจำนวน 67 หลัง ประกาศเปิดขายเมื่อปี2550กว่าจะสร้างสมบูรณ์ก็ปีเศษๆมานี้   โดยเมื่อลูกค้าเมื่อซื้อแล้ว สามารถนำมาให้เช่าภายใต้การดูแลของคีรีมายา โดย รับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำ 3-4% ต่อปี  

อ่านรายละเอียดที่ เขาใหญ่มุมมองใหม่

ยุทธ์ศาสตร์ถนน

เราคงเคยรู้จักคำว่าถนนยุทธ์ศาสตร์มาบ้าง  แต่คราวนี้ผมพยายามเสนอความหมายใหม่–ยุทธ์ศาสตร์ว่าด้วยถนน โดยให้ความสำคัญถนนชนบทเป็นพิเศษ

ถนนชนบทถูกสร้างและพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษมานี้  สอคล้องกับแนวทางการเข้าถึงชุมชนชนบท    ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับนโยบายของนักการเมือง เริ่มให้ความสำคัญชนบทมากขึ้น  พร้อมๆกับความหวาดระแวงชนบทของบางฝ่าย กรมทางหลวงชนบทเพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อไม่ถึง10 ปีมานี้  ปัจจุบันกลายเป็นกรมที่ได้รับงบประมาณจำนวนมาก  สอดคล้องกับแนวคิดของผมเองที่ว่าด้วย “เมืองรุกชนบท” (อ่าน ตุลาคมปี2553 เมืองรุกชนบท) ดูเหมือนกระแสนี้แรงขึ้น โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายจากกรุงเทพฯ   ล่าสุดที่น่าสนใจคงเป็นปรากฏการณ์ทีวีดาวเทียม (ขอเวลาเฝ้ามองสักพัก แล้วจะนำเสนอความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ) ทั้งนี้ยังไม่รวมถึง แนวคิดของคนมองโลกในแง่ดี ว่าด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจของคนชนบท เช่นเดียวกับความสะดวกของกองทัพคนชนบทในการเดินทางเข้าเมืองหลวงด้วย

  อ่านเพิ่มเติม

ภาพสะท้อนเขาใหญ่(3)จากคีรีมายาถึง จิมทอมป์สันฟาร์ม


อาณาบริเวณเขาใหญ่ แม้อยู่ในภาคอีสาน แต่ผู้คนอาศัยในบริเวณนี้ ตั้งแต่ยุคแรกๆ ในช่วงสร้างถนนมมิตรภาพ ไม่ใช่คนอีสานทั้งหมด หากมีคนภาคกลางที่มุ่งแสวงหาที่ทำกิน เป็นสัดส่วนสำคัญ ในพื้นที่ป่าดงพญาเย็น 
อ่านเพิ่มเติม

ภาพสะท้อนเขาใหญ่(2) จากพีบี ถึงทอสคาน่า

คำว่า “เขาใหญ่”ในข้อเขียนของผม หมายถึงพื้นที่คลอบคลุม 2 อำเภอ จากปากช่องถึงวังนำเขียว มีทิวเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ ทอดยาวไปทางทิศตะวันออก จรดอุทยานแห่งชาติทับลาน ปราจีนบุรี แยกขึ้นมาทางเหนือ ถึงเขาสลัดได มาเชื่อมเขาโซ่ ที่มีศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าเขาภูหลวง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง เป็นเทือกเขาป่าดิบแล้งแนวยาวกว่า 40 กิโลเมตร ไปจรดเขายายเที่ยง และเขื่อนลำตะคอง อ่านเพิ่มเติม

ภาพสะท้อนเขาใหญ่(1) จากโชคชัย ถึงไพวงศ์

ภาพ “เขาใหญ่” กับ “หัวหิน”แตกต่างกันอย่างมาก ในเรื่องบุคลิก และความเป็นมา   “หัวหิน” มีเอกลักษณ์ มีที่มาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ในช่วงWesternization of Siam เมื่อศตวรรษที่แล้ว ในขณะที่ “เขาใหญ่” เพิ่งเริ่มต้นประมาณ 3 ทศวรรษมานี้เอง อ่านเพิ่มเติม