ลมหายใจค้าปลีก(9) ปะทะและหลอมรวม

 

 (1)

วิวัฒนาการค้าปลีกไทย ว่าด้วยการปะทะและหลอมรวม  เป็นภาพที่ควรอรรถาธิบายให้กระจ่าง Read more »

Advertisements

ลมหายใจค้าปลีก(8) ศูนย์กลางกรุงเทพฯใหม่

 ท่ามกลางกระแส  “ดาวกระจาย” ทั้งโอกาส ภูมิศาสตร์และ รูปแบบของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  ปรากฏการณ์หลอมรวมและยกระดับศูนย์การค้าใจกลางเมืองหลวงได้เกิดขึ้นด้วย ปรากฏโฉมหน้าคู่แข่งสำคัญ 2 รายของเซ็นทรัล 

Read more »

ลมหายใจค้าปลีก(7) ดาวกระจาย

ช่วงเวลาปี  2531-2539   ธุรกิจค้าปลีกพัฒนาไปอีกขั้น ถือเป็นช่วงบูมครั้งแรก   ขณะที่ผู้นำอย่างเซ็นทรัล เผชิญระยะหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ

Read more »

ลมหายใจค้าปลีก(6) เครือข่ายนอกกรุงเทพฯ 

(1)

เครือข่ายค้าปลีกจากเมืองหลวง มีความพยายามบุกหัวเมืองมานานพอสมควร  กระแสแรงขึ้น ตั้งแต่เมื่อราวสองทศวรรษที่แล้ว 

Read more »

ลมหายใจค้าปลีก(5)เซ็นทรัลลาดพร้าว

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นโมเดลธุรกิจใหม่กลุ่มเซ็นทรัล กลายมาเป็นโครงสร้างธุรกิจหลักตลอดช่วง 3 ทศวรรษ โดยสร้างกระแสในวงกว้าง
Read more »

ลมหายใจค้าปลีก(4) เซ็นทรัลชิดลม

ห้างเซ็นทรัลชิดลม เป็นต้นแบบ  “ห้างสรรพสินค้า”ทีทรงอิทธิพลที่สุดในธุรกิจค้าปลีกของไทย  

Read more »

ลมหายใจค้าปลีก(3) เซ็นทรัลยุคต้น

(1)

เซ็นทรัลยุคต้น  ในฐานะต้นแบบห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่  เป็นเรื่องราวที่น่าต้นเต้น กลายเป็นบทเรียนสำคัญ ท่ามกลางช่วงเปลี่ยนผ่านของกรุงเทพฯ Read more »

ลมหายใจค้าปลีก(2) เซ็นทรัลกับสังคมสมัยใหม่

 ภาพใหญ่พัฒนาการธุรกิจค้าปลีกในสังคมไทยในช่วง 5-6 ทศวรรษ กับความเคลื่อนไหวของกลุ่มเซ็นทรัล   สร้างมุมมองที่น่าสนใจ

Read more »

เซ็นทรัล : ลมหายใจค้าปลีก(1)

เครือข่ายธุรกิจค่าปลีก มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากขึ้น  ในหลายมิติ   เครือข่ายที่ขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งตลอดหลายทศวรรษ   ทั้งนี้สะท้อนภาพผ่านความเคลื่อนไหวอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของกลุ่มเซ็นทรัล
Read more »

โฉมหน้าธนาคารไทย:รอยต่อ

 

(1)

จากภาพใหญ่—พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในช่วงเกือบ 2 ทศวรรษมานี้ ถือเป็นภาพที่เคลื่อนไหวอย่างคึกคักที่สุด และเป็นภาพที่เชื่อมโยงถึงเหตุการณ์สำคัญกว่าศตวรรษของสังคมไทย

Read more »