Archive for the ‘ตระกูลล่ำซำ’ Tag

Soft Power (1) บัณฑูร ล่ำซำ

หมายเหตุ 

บทความชุดนี้ มาจากความพยายามอรรถาธิบายแนวโน้ม ปรากฏการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสังคม โดยผสมผสานเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันในหลายสาขาและมิติ ว่าด้วยกระแสตรงกันข้าม กับปรากฏการณ์ที่ต่อสู้ เอาแป็นเอาตาย การเผชิญหน้า อย่างแข็งกร้าว ที่ปกคลุมปริมณฑลของสังคมไทย  เพื่อเป็นแนวความคิดอ้างอิงระดับใดระดับหนึ่ง ในการก้าวเข้าสู่ปี  2553

 

บุรุษผู้นี้  ค้นคิดกิจกรรมที่ตื่นตา ตื่นใจ แก่สังคมธุรกิจได้เสมอ  เข้าใจว่าน่าจะยกเว้นเรื่องนี้ ดูเผินๆอาจจะไม่ได้รับความสนใจนัก อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ล่ำซำกับฝรั่งใน1 ศตวรรษ

  2444 ก่อตั้ง “ก้วงโกหลง”

 “อึ้งเมี่ยวเหงียน (2397-2456) เดินทางสู่สยามในต้นรัชกาลที่ 5 ..คุณชวดโดยสารเรือเดินทะเลจากเมืองจีนมายังบางกอก คุณชวดก็น่าจะตั้งต้นจากเมืองซัวเถา ซึ่งรุ่งเรืองและเป็นแหล่งอพยพของชาวจีนแคะ และแต้จิ๋วมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าวผ่านฮ่องกงแล้ว จึงมาเทียบตรงที่กรุงเทพฯ ระยะแรกท่านได้เข้าทำงานในร้านขายเหล้าของชาวจีนแคะผู้หนึ่ง ซึ่งมีกิจการค้าไม้สักอยู่ด้วย ..ยามว่างงานประจำก็เข้าไปช่วยดูแลในร้านขายไม้ ท่านจึงฝึกจนเชี่ยวชาญเรื่องไม้อย่างดี และหวังว่าจะได้ยึดอาชีพค้าไม้นี้ตั้งตัว ในที่สุดคุณชวดก็สามารถมีธุรกิจของตนเอง เปิดร้ายขายไม้สักติดกับลำน้ำเจ้าพระยาที่ตำบลจักรวรรดิ อำเภอสัมพันธวงศ์ ชื่อ “ก้วงโกหลง” (2444) และทำสัมปทานป่าไม้อยู่แถวจังหวัดนครสวรรค์ กับแพร่” อ่านเพิ่มเติม