Archive for the ‘หัวหิน’ Tag

ยุทธ์ศาสตร์ถนน

เราคงเคยรู้จักคำว่าถนนยุทธ์ศาสตร์มาบ้าง  แต่คราวนี้ผมพยายามเสนอความหมายใหม่–ยุทธ์ศาสตร์ว่าด้วยถนน โดยให้ความสำคัญถนนชนบทเป็นพิเศษ

ถนนชนบทถูกสร้างและพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษมานี้  สอคล้องกับแนวทางการเข้าถึงชุมชนชนบท    ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับนโยบายของนักการเมือง เริ่มให้ความสำคัญชนบทมากขึ้น  พร้อมๆกับความหวาดระแวงชนบทของบางฝ่าย กรมทางหลวงชนบทเพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อไม่ถึง10 ปีมานี้  ปัจจุบันกลายเป็นกรมที่ได้รับงบประมาณจำนวนมาก  สอดคล้องกับแนวคิดของผมเองที่ว่าด้วย “เมืองรุกชนบท” (อ่าน ตุลาคมปี2553 เมืองรุกชนบท) ดูเหมือนกระแสนี้แรงขึ้น โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายจากกรุงเทพฯ   ล่าสุดที่น่าสนใจคงเป็นปรากฏการณ์ทีวีดาวเทียม (ขอเวลาเฝ้ามองสักพัก แล้วจะนำเสนอความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ) ทั้งนี้ยังไม่รวมถึง แนวคิดของคนมองโลกในแง่ดี ว่าด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจของคนชนบท เช่นเดียวกับความสะดวกของกองทัพคนชนบทในการเดินทางเข้าเมืองหลวงด้วย

  อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

ศตวรรษหัวหิน

ผมเห็นด้วยว่า  เราควรเฉลิมฉลองหนึ่งศตวรรษหัวหิน  ปีที่มีความหมายเป็นพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม

หัวหิน2490

 “หัวหินรุ่งเรืองที่สุดสมัยรัชการที่7 สมเด็จพระปกเกล้าฯทรงโปรดปรานมาก     วังไกลกังวล เป็นพระราชวังส่วนพระองค์ สำหรับเป็นที่พักผ่อนสำราญพระอริยบทในเวลาฤดูร้อน ในสมัยรัชการที่ เจ้านายและขุนนาง ตลอดจนผู้ดีมีเงินทั้งหลาย ต่างก็หาซื้อที่หัวหินมาปลูกบ้านพักกันมากมาย” อ่านเพิ่มเติม