Archive for the ‘Central’ Tag

ลมหายใจค้าปลีก(7) ดาวกระจาย

ช่วงเวลาปี  2531-2539   ธุรกิจค้าปลีกพัฒนาไปอีกขั้น ถือเป็นช่วงบูมครั้งแรก   ขณะที่ผู้นำอย่างเซ็นทรัล เผชิญระยะหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ลมหายใจค้าปลีก(3) เซ็นทรัลยุคต้น

(1)

เซ็นทรัลยุคต้น  ในฐานะต้นแบบห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่  เป็นเรื่องราวที่น่าต้นเต้น กลายเป็นบทเรียนสำคัญ ท่ามกลางช่วงเปลี่ยนผ่านของกรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม

ลมหายใจค้าปลีก(2) เซ็นทรัลกับสังคมสมัยใหม่

 ภาพใหญ่พัฒนาการธุรกิจค้าปลีกในสังคมไทยในช่วง 5-6 ทศวรรษ กับความเคลื่อนไหวของกลุ่มเซ็นทรัล   สร้างมุมมองที่น่าสนใจ

อ่านเพิ่มเติม

เซ็นทรัล : ลมหายใจค้าปลีก(1)

เครือข่ายธุรกิจค่าปลีก มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากขึ้น  ในหลายมิติ   เครือข่ายที่ขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งตลอดหลายทศวรรษ   ทั้งนี้สะท้อนภาพผ่านความเคลื่อนไหวอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของกลุ่มเซ็นทรัล
อ่านเพิ่มเติม

Konbini

Konbini เป็นคำภาษาญี่ปุ่นชื่อย่อของคำว่า konbiniensu sutoa ซึ่งหมายถึง Convenience stores ถือว่าเป็นธุรกิจค้าปลีกที่มีพัฒนาการใหม่ในญี่ปุ่น เมื่อ2-3ทศวรรษที่แล้ว กระแสนี้กำลังถูกส่งต่อมาถึงเมืองไทยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณจากเซ็นทรัล

สัญญาณการลงทุนครั้งใหญ่ของกลุ่มเซ็นทรัล ในช่วงไม่ถึงสองปีมานี้  บ่งบอกความเชื่อมั่น ทั้งจากประสบการณ์รุ่นต่อรุ่นของตระกูลจิราธิวัฒน์ และวิสัยทัศน์ว่าด้วยความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยด้วย

เรื่องเกี่ยวเนื่อง

ทิศทางปี2553/4 (2)บทเรียนกรณีเซ็นทรัล-ไทยเบฟ

เซ็นทรัลลาดพร้าว

ตำนานห้างเซ็นทรัลจากนี่เตียงถึงสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจใหญ่(1)

ภาพรวมที่น่าสนใจ เจาะลงระดับธุรกิจ มองผ่านตลาดหุ้นไทย ปรากฏโฉมหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนการดำรงอยู่ของธุรกิจใหญ่เดิม การเกิดและเติบโตขึ้นเป็นธุรกิจใหญ่ใหม่ และธุรกิจระดับโลกที่ซ่อนตัวอย่างเงียบๆในสังคมไทย  จิ๊กซอร์แต่ละชิ้นต่อเป็นภาพที่ควรตีความอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม

กระแสลมสู่ภูธรแรงขึ้นอีก

มีความเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆสองกระแสกำลังพุ่งเป้าไปยังหัวเมืองของไทย

อ่านเพิ่มเติม

ทิศทางปี2553/4 (2)บทเรียนกรณีเซ็นทรัล-ไทยเบฟ

 ในที่สุดความพยายามขยายกิจการเชิงรุกของกลุ่มธุรกิจใหญ่ก็เดินมาถึงจุดสำคัญ ยุทธ์ศาสตร์ทางธุรกิจได้เผชิญแรงบีบคั้นให้ทบทวนและกลับมาให้ความสำคัญในธุรกิจแกนของตนเองมากขึ้น แนวทางนี้แม้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นกระบวนการที่ตกผลึกจากบทเรียนกับความพยายามแสวงหาโอกาสที่น่าสนใจในปัจจุบัน

เหตุการณ์สำคัญสังคมธุรกิจไทยในช่วงปลายปีที่ควรกล่าวถึงมี 2 กรณี แม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดูเหมือนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ก็มีแนวโน้มสำคัญไปในทิศทางเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม

ปตท.ในวงล้อม

เรื่องราวของปตท.จากนี้ไปจะเป็นที่สนใจของที่“ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย”มากขึ้น   มากขึ้นเสียจนการดำเนินจากนี้ขององค์กรธุรกิจใหญ่ที่สุดในประเทศ จะเข็าสู่สถานการณ์ใหม่ที่มีแรงเสียดทานมากขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน อ่านเพิ่มเติม