Archive for the ‘CP’ Tag

7-Eleven กับ Makro (3)

แมคโครผมมองข้าม ความคาดหวังของซีพีออลล์ที่มีต่อ Makro ในเชิงตัวเลขทางการเงินที่เชื่อมโยงกับความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยพยายามมองในเชิงนามธรรม ว่าด้วย ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียน อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

Cambodia Connection

โดยปกติความสัมพันธ์ระหว่าง“เพื่อนบ้าน”มักมีลักษณะละเอียดอ่อนและซับซ้อน (Complicate Relationship) ภาพใหญ่ของ “ความสัมพันธ์” จึงควรเป็นสิ่งอ้างอิงกับการพิจารณาปฏิกิริยาอันอ่อนไหวในมิติใดมิติหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านเพิ่มเติม

Mega Farm

ผมมีข้อเสนออย่างตั้งใจ  ในฐานะผู้จุดกระแสเกษตรกรรมและAEC มากว่า 2 ปี ว่าแนวโน้มสำคัญ—ฟาร์มขนาดใหญ่กำลังเกิดขึ้นและขยายตัว จะมีบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากขึ้น โดยนักธุรกิจไทยเป็นผู้เล่นสำคัญ อ่านเพิ่มเติม

บทเรียนทั่วไป

ในช่วงปีที่ผ่านมา  พื้นที่ตรงนี้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวสำคัญๆธุรกิจใหญ่ของไทยอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

ดีลแบบซีพี

ping an Bเรื่องราวซีพีกับดีลครั้งใหญ่ครั้งใหม่ในจีน  เป็นเรื่องที่ชวนให้มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และคาดเดากันอย่างมีสีสัน อ่านเพิ่มเติม

ว่าด้วยธุรกิจใหญ่

เมื่อ4 ทศวรรษที่เราเรามองธุรกิจขนาดใหญ่เปลี่ยนไปจากปัจจุบัน ความจริงมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมากกว่าที่คิดก็ได้ อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจใหญ่(1)

ภาพรวมที่น่าสนใจ เจาะลงระดับธุรกิจ มองผ่านตลาดหุ้นไทย ปรากฏโฉมหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนการดำรงอยู่ของธุรกิจใหญ่เดิม การเกิดและเติบโตขึ้นเป็นธุรกิจใหญ่ใหม่ และธุรกิจระดับโลกที่ซ่อนตัวอย่างเงียบๆในสังคมไทย  จิ๊กซอร์แต่ละชิ้นต่อเป็นภาพที่ควรตีความอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรกรรมไทย(3) โมเดลใหม่

เกษตรกรรมกำลังพัฒนาครั้งสำคัญในช่วงประวัติศาสตร์สังคมไทย มาจากแรงขับเคลื่อนของธุรกิจขนาดใหญ่ และบทเรียน-ความรู้จากธุรกิจระดับโลก  โดยเฉพาะมิติสำคัญมากที่ควรกล่าวถึงเป็นการเฉพาะ ว่าด้วยความพยายามควบคุมและจัดการที่ดินแปลงใหญ่ อ่านเพิ่มเติม

ซีพีเอฟ

สิ่งที่ควรเป็นได้เกิดขึ้นแล้วอย่างสำคัญ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF กำลังก้าวเป็นบริษัทระดับโลกอย่างจริง จัง   ดูสอดคล้องอย่างยิ่งกับ Forbes Asia ยกย่องธนินทร์ เจียรวนนท์เป็น Businessman of the Year   ขณะเดียวกันมีบางบริบทที่เกี่ยวข้อง ควรอรรถาธิบายให้กว้างขวางขึ้นด้วย อ่านเพิ่มเติม

ซีพี ทรู

และแล้วเรื่องราวของทรู ได้รับความสนใจมากขึ้น ผู้คนคงได้รู้จักธุรกิจสำคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) อีกกลุ่มมากขึ้น เป็นการข้ามพรมแดนจากข่าวสารในตลาดหุ้นที่คึกคักเมื่อไม่นานมานี้ สู่การเมืองในวงกว้างอย่างครึกโครม  แต่นั่นอาจจะผิวเผินกว่าบทสนทนาล่าสุดของผู้บริหารทรู ก็เป็นได้ อ่านเพิ่มเติม